Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Горяінова Катерина Анатоліївна
2014, Щорічна
Посада
суддя южного міського суду одеської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя южного міського суду одеської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Горяінова Катерина Анатоліївна

2. Місце проживання: Область Одеська область Район Населений пункт Одеса Тип населенного пункту Місто Решта адреси 65049 Тип адреси None

3. Посада: Область Одеська область Відомство Загальний місцевий суд Посада суддя южного міського суду одеської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Батьки
Дитина
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
15 464,00
1 449 028,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
69 356,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
530 704,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
822 580,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
15 000,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
15 464,00
11 388,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Одеська область
Комінтернівський р-н., с. Широке
1502.5 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Одеська область
Овідіопольський р-н, с. Грибівка
456 (м²)
29. Земельні ділянки
Одеська область
Овідіопольський р-н, с. Грибівка
193 (м²)
29. Земельні ділянки
Одеська область
м. Одеса
580 (м²)
30. Житлові будинки
Одеська область
м. Одеса
421.7 (м²)
31. Квартири
Одеська область
м. Одеса
136.1 (м²)
31. Квартири
Одеська область
м. Одеса
111 (м²)
31. Квартири
Одеська область
м. Одеса
76 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
Одеська область
м. Одеса
313.3 (м²)
34. Інше нерухоме майно
Одеська область
м. Одеса
40.8
34. Інше нерухоме майно
Одеська область
м. Одеса
18.2
34. Інше нерухоме майно
Одеська область
Овідіопольський р-н, с. Грибівка
499.2
34. Інше нерухоме майно
Одеська область
Овідіопольський р-н, с. Грибівка
129.25

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes CLK-230
2300 куб.см..175 л. с
2000
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 2 520,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
14 282,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64 658,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
17 648,00

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Horjainowa Kateryna Anatolijiwna, Horyainova Katerȳna Anatoliyivna, Горяінова Екатерина Анатольевна, Horjainova Kateryna Anatoliyivna, Horjainova Kateryna Anatolijivna, Goriainova Cateryna Anatoliivna, Gorjainova Katerina Anatoliivna, Horiainova Kateryna Anatoliïvna, Gorâìnova Katerina Anatolìïvna, Horiainova Kateryna Anatoliivna, Gorjainova Katerina Anatolijivna, Горяінова Катерина Анатоліївна, Горяінова Екатерина Анатолиевна, Horyainova Kateryna Anatoliyivna, Goriainova Kateryna Anatoliivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Горяінова Катерина Анатоліївна»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя Южного міського суду Одеської області
Подана
21 березня 2018 р. 20:56
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
суддя Южного міського суду Одеської області
Подана
02 квітня 2017 р. 19:30
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя Южного міського суду Одеської області
Подана
28 жовтня 2016 р. 07:00
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
суддя Южного міського суду Одеської області
Подана
27 березня 2019 р. 00:43
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя Южного міського суду Одеської області
Подана
30 березня 2017 р. 01:36
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
суддя Южного міського суду Одеської області
Подана
31 травня 2020 р. 00:49