Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Терещук Олександр Дмитрович
2014, Щорічна
Посада
начальник гумвс україни в м. києві
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник гумвс україни в м. києві
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Терещук Олександр Дмитрович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область м. Київ Відомство Міністерство внутрішніх справ Посада начальник гумвс україни в м. києві

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Терещук О. І

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
289 840,05
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
289 840,05
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
4088 (м²)
23. Земельні ділянки
2500 (м²)
23. Земельні ділянки
100 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
48 (м²)
1/4
25. Квартири
104 (м²)
1/4
25. Квартири
40 (м²)
1/3
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
17 (м²)
28. Інше нерухоме майно
17 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
100 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
48 (м²)
1/4
31. Квартири
104 (м²)
1/4
31. Квартири
51 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
20 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Tiguan
2012
40. Автомобілі легкові
Audi Q7
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Terescuk Alexandr Dmitrievich, Терещук Александр Дмитриевич, Tereŝuk Oleksandr Dmitrovič, Terechtchouk Oleksandr Dmytrovytch, Tereščuk Oleksandr Dmitrovič, Tereshchuk Aleksandr Dmitrievich, Tereščuk Oleksandr Dmytrovyč, Tereschuk Aleksandr Dmitrievich, Tereschtschuk Oleksandr Dmytrowytsch, Tereshchuk Oleksandr Dmȳtrovȳch, Терещук Олександр Дмитрович, Terescuk Aleksandr Dmitrievich, Tereshhuk Oleksandr Dmitrovich, Tereschuk Oleksandr Dmytrovych, Tereshchuk Oleksandr Dmytrovych, Tereshchuc Olecsandr Dmytrovych, Tereshchuk Olexandr Dmytrovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Терещук Олександр Дмитрович»

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Голова Київської обласної державної адміністрації
Подана
22 березня 2020 р. 20:35
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Старший оперуповноважений УКР
Подана
22 березня 2019 р. 18:59
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації
Подана
21 березня 2018 р. 17:59
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Голова Київської обласної державної адміністрації
Подана
30 жовтня 2018 р. 13:01
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Голова Київської обласної державної адміністрації
Подана
11 червня 2019 р. 18:11
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації
Подана
21 березня 2018 р. 19:10
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації
Подана
29 жовтня 2018 р. 17:32
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Старший оперуповноважений ВКП Києво-Святошинського ВП
Подана
17 березня 2020 р. 15:14
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
Голова Київської обласної державної адміністрації
Подана
13 червня 2019 р. 10:33
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Голова Київської обласної державної адміністрації
Подана
29 березня 2019 р. 18:12
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора
Подана
27 березня 2017 р. 18:38
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
Перший заступник Одеської обласної державної дміністрації
Подана
21 лютого 2017 р. 19:00