Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Шевченко Олександр Васильович
2014, Щорічна
Посада
заступник голови апеляційного суду київської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник голови апеляційного суду київської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Шевченко Олександр Васильович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Київська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада заступник голови апеляційного суду київської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дитина
Шевченко О. О. 2003 р. н

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
298 962,66
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
298 962,66
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.015 (га)
23. Земельні ділянки
.012 (га)
оренда 0001
23. Земельні ділянки
.05 (га)
23. Земельні ділянки
.0625 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
63.7 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
334 (м²)
27. Гаражі
24 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai
2.7
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
причіп
2007
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
16 800,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-26 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Shevchenko Aleksandr Vasil'yevich, Chevtchenko Oleksandr Vasylovytch, Schewtschenko Oleksandr Wasylowytsch, Shevchenco Olecsandr Vasyl'ovych, Ševčenko Oleksandr Vasil′ovič, Shevchenko Alexandr Vasil'yevich, Shevchenko Oleksandr Vasyl'ovych, Shevchenko Olexandr Vasylovych, Шевченко Александр Васильевич, Shevchenko Oleksandr Vasȳlovȳch, Shevchenko Aleksandr Vasil'evich, Шевченко Олександр Васильович, Ševčenko Oleksandr Vasylʹovyč, Shevchenko Aleksandr Vasilevich, Ševčenko Oleksandr Vasil'ovič, Shevchenko Oleksandr Vasylovych, Shevchenko Oleksandr Vasil'ovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Шевченко Олександр Васильович»

2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
старший пожежний-рятувальник
Подана
20 лютого 2021 р. 10:03
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
Непрацюючий
Подана
26 березня 2021 р. 20:02
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
Старший майстер
Подана
09 лютого 2021 р. 10:34
2020, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2020
Посада
Непрацюючий
Подана
02 січня 2021 р. 20:15
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
військовослужбовець
Подана
27 лютого 2021 р. 20:50
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
майстер
Подана
31 березня 2021 р. 21:23
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
Директор
Подана
17 березня 2021 р. 13:19
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Перший заступник міського голови
Подана
21 березня 2018 р. 14:47
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
майстер виробничої дільниці
Подана
13 березня 2017 р. 21:20
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і охорони державної установи Дніпровська установа виконання покарань №4
Подана
21 лютого 2020 р. 19:54
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Місце праці
Посада
старший офіцер відділу
Подана
16 березня 2017 р. 20:15
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і охорони державної установи Дніпровська установа виконання покарань №4
Подана
21 лютого 2020 р. 19:45