Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Загородний Михайло Васильович
2014, Щорічна
Посада
голова хмельницької обласної державної адмінстрації
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова хмельницької обласної державної адмінстрації
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Загородний Михайло Васильович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Хмельницька область Відомство Обласна державна адміністрація Посада голова хмельницької обласної державної адмінстрації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Загородна Марія Миколаївна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
420 032,38
66 394,03
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
407 228,38
13 601,67
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
7 710,90
10. матеріальна допомога
4 650,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
443,10
52 792,36
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
900 (м²)
23. Земельні ділянки
473000 (м²)
24. Житлові будинки
165.05 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
500 (м²)
29. Земельні ділянки
317000 (м²)
30. Житлові будинки
165.05 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Tiguan
1968 куб. см. , 104 кВт
2011
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Polo
1390 куб. см. , 63 кВт
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 7 500,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 18 700,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 1 000,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-17 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Загородний Михайло Васильович, Sahorodnyj Mychajlo Wasylowytsch, Zagorodnyi Mikhail Vasilevich, Zahorodnyi Mykhailo Vasylovych, Zahorodny Mykhailo Vasylovych, Zahorodnyy Mykhaylo Vasyl'ovych, Zagorodnij Mihajlo Vasil'ovič, Zagorodnij Mihajlo Vasil′ovič, Zagorodnyi Mykhailo Vasyl'ovych, Загородный Михаил Васильевич, Zagorodnyi Mihail Vasilevich, Zagorodnyi Mihail Vasil'yevich, Zagorodnij Mikhajlo Vasil'ovich, Zahorodni Mykhailo Vasylovych, Zahorodnyi Mykhailo Vasyl'ovych, Zahorodnyj Myxajlo Vasylʹovyč, Zagorodnyi Mykhailo Vasylovych, Zagorodnyy Mikhail Vasil'yevich, Zahorodnyj Mykhajlo Vasyl'ovych, Zahorodnȳĭ Mȳkhaĭlo Vasȳlovȳch, Zahorodnyy Mykhaylo Vasylovytch, Zagorodnyj Mihail Vasil'evich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Загородний Михайло Васильович»

2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Депутат сільської ради
Подана
15 грудня 2020 р. 21:22
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Голова Хмельницької обласної ради
Подана
27 березня 2019 р. 12:49
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Голова Хмельницької обласної ради
Подана
22 грудня 2020 р. 14:26
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Голова Хмельницької обласної ради
Подана
04 травня 2020 р. 17:17
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова Хмельницької обласної ради
Подана
29 березня 2017 р. 17:11
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Депутат сільської ради
Подана
30 березня 2020 р. 15:00
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Депутат сільської ради
Подана
22 березня 2017 р. 14:34
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Депутат сільської ради
Подана
21 березня 2018 р. 21:27
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Голова Хмельницької обласної ради
Подана
22 вересня 2017 р. 10:48
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Депутат сільської ради
Подана
27 березня 2019 р. 22:32
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова Хмельницької обласної ради
Подана
28 жовтня 2016 р. 15:58
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Голова Хмельницької обласної ради
Подана
31 березня 2018 р. 09:20