Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Симчишин Олександр Сергійович
2014, Щорічна
Посада
перший заступник голови хмельницької облдержадміністрації
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
перший заступник голови хмельницької облдержадміністрації
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Симчишин Олександр Сергійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Хмельницька область Відомство Обласна державна адміністрація Посада перший заступник голови хмельницької облдержадміністрації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Симчишина Світлана Вікторівна
Дитина
Симчишин Олександр Олександрович
Дитина
Симчишин Святослав Олександрович
Дитина
Симчишин Ростислав Олександрович

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
86 719,00
22 473,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
84 135,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
2 410,00
  Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРОЛ «Україна»
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
16,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
158,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
22 473,00
щомісячна матеріальна допомога з догляду за дитиною до 3-річного віку
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
600 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-03 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Symchyshyn Olexandr Serhiiovych, Symchyshyn Oleksandr Serhiyovych, Symtchychyn Oleksandr Serhiyovytch, Symchyshyn Oleksandr Serhijovych, Symtschyschyn Oleksandr Serhijowytsch, Simchishin Oleksandr Sergijovich, Simchishin Alexandr Sergeevich, Symchyshyn Oleksandr Serhiiovych, Simčišin Oleksandr Sergijovič, Simchishin Aleksandr Sergeevich, Симчишин Олександр Сергійович, Sȳmchȳshȳn Oleksandr Serhiĭovȳch, Симчишин Александр Сергеевич, Symchyshyn Olecsandr Sergiiovych, Symchyshyn Oleksandr Sergiiovych, Symčyšyn Oleksandr Serhijovyč, Simčišin Oleksandr Sergìjovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Симчишин Олександр Сергійович»

2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
28 жовтня 2016 р. 13:43
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
12 листопада 2019 р. 15:17
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
29 травня 2020 р. 14:42
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
27 серпня 2019 р. 14:56
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
29 березня 2017 р. 17:43
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
12 листопада 2019 р. 15:23
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
23 березня 2018 р. 14:48
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
20 березня 2019 р. 16:41
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Хмельницький міський голова
Подана
16 червня 2019 р. 12:47