Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Бондар Лариса Михайлівна
2014, Щорічна
Посада
начальник управління податкового супроводження банківських та небанківських фінансово-кредитних установ сдпі з обслуговування великих платників у м. харкові мгу міндоходів
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник управління податкового супроводження банківських та небанківських фінансово-кредитних установ сдпі з обслуговування великих платників у м. харкові мгу міндоходів
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Бондар Лариса Михайлівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Харківська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник управління податкового супроводження банківських та небанківських фінансово-кредитних установ сдпі з обслуговування великих платників у м. харкові мгу міндоходів

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дитина
Бондар Марія Володимирівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
193 102,00
12 588,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
84 122,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
102 460,00
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
6 520,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
12 588,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
852 (м²)
Замальовано
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-16 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Bondar Larȳsa Mȳkhaĭlivna, Bondar Larisa Mikhailovna, Bondar Larisa Mikhajlivna, Bondar Larysa Mykhailivna, Bondar' Larisa Mihailovna, Bondar Larysa Myxajlivna, Бондар Лариса Михайлівна, Bondar Larisa Mihajlìvna, Bondar Larisa Mihailovna, Bondar Larysa Mykhaylivna, Bondar Larysa Mychajliwna, Bondar Larysa Mykhajlivna, Bondar Larisa Mihajlivna, Bondar' Larisa Mihajlovna, Bondar' Larisa Mikhaylovna, Бондарь Лариса Михайловна

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Бондар Лариса Михайлівна»

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
перший заступник начальника
Подана
07 серпня 2017 р. 15:35
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
перший заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС
Подана
29 березня 2017 р. 15:08
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
перший заступник начальника
Подана
03 червня 2019 р. 13:17
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
начальник групи охорони відділу організації повсякденної діяльності штабу
Подана
23 лютого 2017 р. 14:56
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
перший заступник начальника
Подана
07 серпня 2017 р. 14:53
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
перший заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС
Подана
18 травня 2018 р. 12:44
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
перший заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС
Подана
27 березня 2018 р. 23:01
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
головний бухгалтер сільської ради
Подана
05 березня 2018 р. 14:43
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
перший заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС
Подана
15 березня 2019 р. 14:32
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний бухгалтер сільської ради
Подана
03 березня 2020 р. 15:29
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
перший заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС
Подана
29 жовтня 2016 р. 15:20
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний бухгалтер сільської ради
Подана
07 березня 2017 р. 09:35

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
молодший інспектор
Подана
19 березня 2017 р. 13:10
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Спеціаліст І категорії сектора прийняття рішень відділу з питань призначення державної допомоги
Подана
21 лютого 2018 р. 14:53
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Спеціаліст І категорії сектора прийняття рішень відділу з питань призначення державної допомоги
Подана
08 червня 2018 р. 22:44
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
начальник управління з питань комунальної власності
Подана
27 лютого 2017 р. 10:36
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
молодший інспектор
Подана
13 березня 2018 р. 15:35
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Молодший інспектор
Подана
18 лютого 2020 р. 10:50
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
начальник управління з питань комунальної власності
Подана
01 квітня 2018 р. 19:47
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
Спеціаліст І категорії сектора прийняття рішень відділу з питань призначення державної допомоги
Подана
11 березня 2019 р. 19:56
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
начальник управління з питань комунальної власності
Подана
04 квітня 2018 р. 22:03
2017, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017, Уточнена
Посада
начальник управління з питань комунальної власності
Подана
01 березня 2017 р. 12:32
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
молодший інспектор
Подана
01 березня 2019 р. 20:07
2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
начальник управління з питань комунальної власності
Подана
01 березня 2017 р. 09:56