Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Штепка Павло Георгійович
2014, Щорічна
Посада
тво першого заступника начальника-начальник слідчого відділу павлоградського мв з обслуговувіння м. павлограда та павлоградського району гу мвс україни в дніпропетровській області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
тво першого заступника начальника-начальник слідчого відділу павлоградського мв з обслуговувіння м. павлограда та павлоградського району гу мвс україни в дніпропетровській області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Штепка Павло Георгійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Міністерство внутрішніх справ Посада тво першого заступника начальника-начальник слідчого відділу павлоградського мв з обслуговувіння м. павлограда та павлоградського району гу мвс україни в дніпропетровській області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Махоніна О. В
Дитина
Штепка О. П
Дитина
Штепка Я. П

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
68 845,00
23 975,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
68 845,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
23 975,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.25 (га)
власник
24. Житлові будинки
25. Квартири
42 (м²)
користувач
26. Садовий (дачний) будинок
.056 (га)
користувач
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.25 (га)
користувач
30. Житлові будинки
31. Квартири
42 (м²)
користувач
32. Садовий (дачний) будинок
.056 (га)
власник
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Citroen C-Elysee
користувач
2013
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
330,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-21 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Штепка Павел Георгиевич, Štepka Pavlo Georgijovič, Shtepka Pavlo Heorhiyovych, Schtepka Pawlo Heorhijowytsch, Chtepka Pavlo Heorhiyovytch, Shtepka Pavel Georgievich, Штепка Павло Георгійович, Shtepka Pavlo Georgiiovych, Štepka Pavlo Georgìjovič, Shtepka Pavlo Georgijovich, Štepka Pavlo Heorhijovyč, Shtepca Pavlo Georgiiovych, Shtepka Pavlo Heorhijovych, Shtepka Pavlo Heorhiiovych, Shtepka Pavlo Heorhiĭovȳch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Штепка Павло Георгійович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
заступник начальника слідчого управління - начальник слідчого відділу ГУНП в Дніпропетровській області
Подана
02 березня 2018 р. 22:18
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
заступник начальника - начальник слідчого відділу Павлоградського ВП
Подана
22 березня 2017 р. 14:06
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника слідчого управління - начальник слідчого відділу ГУНП в Дніпропетровській області
Подана
16 березня 2020 р. 21:50
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
заступник начальника слідчого управління - начальник слідчого відділу ГУНП в Дніпропетровській області
Подана
03 березня 2019 р. 14:45
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
заступник начальника - начальник слідчого відділу Павлоградського ВП
Подана
22 березня 2017 р. 14:07
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник начальника Павлоградського ВП - начальник слідчого відділу
Подана
24 жовтня 2016 р. 13:08