Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Демченко Ірина Миколаївна
2014, Щорічна
Посада
голова куп'янського міськрайонного суду харківської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова куп'янського міськрайонного суду харківської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Демченко Ірина Миколаївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Харківська область Відомство Загальний місцевий суд Посада голова куп'янського міськрайонного суду харківської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
360 292,00
116 857,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
240 292,00
116 857,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
120 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1000 (м²)
24. Житлові будинки
58 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1000 (м²)
30. Житлові будинки
178 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Демченко Ирина Николаевна, Demchenko Iryna Mykolayivna, Demchenco Iryna Mycolaivna, Demchenko Irene Mykolaivna, Демченко Ірина Миколаївна, Demčenko Iryna Mykolajivna, Demtchenko Iryna Mykolaïvna, Demchenko Irina Nikolaevna, Demchenko Irina Mikolajivna, Demčenko Ìrina Mikolaïvna, Demčenko Irina Mikolaivna, Demchenko Irȳna Mȳkolayivna, Demtschenko Iryna Mykolajiwna, Demchenko Iryna Mykolaivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Демченко Ірина Миколаївна»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Голова суду
Подана
08 червня 2018 р. 16:27
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Технік
Подана
03 квітня 2017 р. 14:39
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя Куп'янського міськрайонного суду Харківської області
Подана
06 березня 2018 р. 14:27
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова Куп'янського міськрайонного суду Харківської області
Подана
27 жовтня 2016 р. 11:35
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
головний спеціаліст ввіділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій
Подана
22 листопада 2017 р. 15:35
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний спеціаліст ввіділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій
Подана
11 березня 2019 р. 21:56
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Голова Куп'янського міськрайонного суду Харківської області
Подана
01 березня 2019 р. 11:24
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
Головний спеціаліст ввіділу з питань перерахунків пенсій №4 управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області
Подана
14 березня 2020 р. 18:31
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний спеціаліст ввіділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій
Подана
21 грудня 2017 р. 15:53
2016, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016, Уточнена
Посада
головний спеціаліст ввіділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій
Подана
23 листопада 2017 р. 19:23
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
єкономіст
Подана
21 квітня 2017 р. 09:14
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Голова Куп'янського міськрайонного суду Харківської області
Подана
17 лютого 2020 р. 10:51