Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Северин Сергій Сергійович
2014, Щорічна
Посада
директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадскістю облдержадміністрації
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадскістю облдержадміністрації
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Северин Сергій Сергійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Обласна державна адміністрація Посада директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадскістю облдержадміністрації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Северин І. В
Дитина
Северин Д. С

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
32 322,00
15 688,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
32 322,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
15 688,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
58.6 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 150 000,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Severin Sergìj Sergìjovič, Severin Sergij Sergijovič, Severyn Sergii Sergiiovych, Severȳn Serhiĭ Serhiĭovȳch, Severyn Serhii Serhiiovych, Severin Sergey Sergeevich, Severyn Serhij Serhijovych, Северин Сергей Сергеевич, Severin Sergij Sergijovich, Северин Сергій Сергійович, Severyn Serhiy Serhiyovych, Seweryn Serhij Serhijowytsch, Severyn Serhij Serhijovyč, Severyn Serhiy Serhiyovytch, Severin Sergei Sergeevich, Severin Sergej Sergeevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Северин Сергій Сергійович»

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Радник голови обласної ради відділу патронатної служби управління забезпечення діяльності ради
Подана
21 квітня 2017 р. 16:56
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник голови обласної ради по виконавчому апарату - начальник управління економіки, бюджету та фінансів
Подана
21 березня 2019 р. 10:03
2016, Щорічна
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Народний депутат України
Подана
01 червня 2020 р. 09:43
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Заступник голови обласної ради по виконавчому апарату - начальник управління економіки, бюджету та фінансів
Подана
16 серпня 2019 р. 18:30
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Народний депута України
Подана
19 липня 2019 р. 13:01
2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
Слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управлінняфінансовіх розслідувань
Подана
11 лютого 2020 р. 22:04
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Радник голови обласної ради відділу патронатної служби управління забезпечення діяльності ради
Подана
26 березня 2018 р. 10:37
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Народний депута України
Подана
28 травня 2020 р. 12:58