Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Новікова Олена Вікторівна
2014, Щорічна
Посада
нікопольський міськрайонний суд, суддя
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
нікопольський міськрайонний суд, суддя
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Новікова Олена Вікторівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Дніпропетровська область Відомство Загальний місцевий суд Посада нікопольський міськрайонний суд, суддя

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Аністратенко

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
231 666,00
20 129,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
218 211,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
13 455,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
20 129,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
90 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
90 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Acura
3.8 куб. дм
2007
40. Автомобілі легкові
Kia
3.7 куб. дм
2009
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 82 210,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 82 210,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
4 885,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
4 885,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-26 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Nowikowa Olena Wiktoriwna, Novikova Yelena Viktorovna, Novìkova Olena Vìktorìvna, Новікова Олена Вікторівна, Novikova Olena Viktorivna, Новикова Елена Викторовна, Novicova Olena Victorivna, Novikova Elena Viktorovna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Новікова Олена Вікторівна»

2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
консультант
Подана
09 жовтня 2020 р. 10:09
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
05 жовтня 2016 р. 08:25
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
спеціаліст ІІ категорії
Подана
10 березня 2020 р. 15:14
2017, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017, Уточнена
Посада
заступник Нікопольського міського голови
Подана
21 травня 2018 р. 15:21
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
заступник Нікопольського міського голови
Подана
17 травня 2018 р. 14:58
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
спеціаліст ІІ категорії
Подана
15 березня 2017 р. 14:09
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
спеціаліст ІІ категорії
Подана
05 березня 2018 р. 16:04
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
суддя у відставці
Подана
14 березня 2017 р. 11:45
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
перший помічник Нікопольського міського голови
Подана
15 вересня 2020 р. 10:14
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Поліцейський (інспектор) патрульної поліції
Подана
13 лютого 2018 р. 14:07
2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
Суддя
Подана
05 жовтня 2016 р. 08:12
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник Нікопольського міського голови
Подана
12 березня 2020 р. 21:43

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
начальник гаража
Подана
13 березня 2018 р. 16:06
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
директор
Подана
28 березня 2018 р. 12:34
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Заступник начальника відділу
Подана
03 вересня 2018 р. 19:53
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Подана
17 березня 2020 р. 16:47
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
кандидат на посаду виконуючого обов'язки директора ДП " Підприємство ДКВС України (№79)"
Подана
24 липня 2019 р. 14:53
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Директор
Подана
05 травня 2017 р. 09:30
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
завідувач відділу обробки вхідної кореспонденції управління документального забезпечення секретаріату Вищої ради правосуддя
Подана
29 серпня 2019 р. 17:35
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Начальник відділу призначення усіх видів соціальних допомог
Подана
05 березня 2018 р. 16:04
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник гаража
Подана
18 січня 2019 р. 14:40
2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
Головний спеціаліст відділу надходжень та видатків
Подана
11 жовтня 2017 р. 20:00
2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат
Подана
31 січня 2020 р. 09:53
2016, Щорічна