Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Волювач Олег Васильович
2013, Щорічна
Посада
голова лубенського міськрайонного суду полтавської області
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
голова лубенського міськрайонного суду полтавської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Волювач Олег Васильович

2. Місце проживання: Область Полтавська область Район Населений пункт Лубни Тип населенного пункту Місто Решта адреси вул. Монастирська, 65, кв. 73, 37500 Тип адреси None

3. Посада: Область Полтавська область Відомство Загальний місцевий суд Посада голова лубенського міськрайонного суду полтавської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Волювач Л. М

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
298 565,62
102 159,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
247 095,62
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11 470,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
12 559,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
40 000,00
89 600,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Полтавська область
Лубенський р-н, с. Богодарівка
2000 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
Полтавська область
м. Лубни. вул. Монастирська, 65, кв. 73
42.9 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
Полтавська область
м. Лубни
36 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
Полтавська область
м. Лубни, вул. Монастирська, 65, кв. 73
14.3 (м²)
31. Квартири
Полтавська область
м. Комсомольськ, вул. Леніна, 41, кв. 95
35.3 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mitsubishi
1500 куб. см., 79 к. с., 457 см
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 3 247,87
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
206,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
9 500,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
4 700,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-18 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Voliuvach Oleg Vasilevich, Voliuvach Oleg Vasylovych, Voliuvach Oleg Vasyl'ovych, Voljuvach Oleg Vasil'evich, Volyuvach Oleg Vasil'yevich, Voliuvach Oleh Vasyl'ovych, Волювач Олег Васильевич, Voljuvač Oleh Vasylʹovyč, Volûvač Oleg Vasil′ovič, Voliuvach Oleg Vasil'yevich, Woljuwatsch Oleh Wasylowytsch, Volyuvach Oleh Vasȳlovȳch, Voliouvatch Oleh Vasylovytch, Voljuvach Oleh Vasyl'ovych, Волювач Олег Васильович, Volyuvach Oleh Vasyl'ovych, Voljuvach Oleg Vasil'ovich, Voliuvach Oleh Vasylovych, Voljuvač Oleg Vasil'ovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Волювач Олег Васильович»

2016, Після звільнення, Уточнена
Тип/Рік
Після звільнення, 2016, Уточнена
Посада
Суддя у відставці
Подана
24 січня 2017 р. 08:05
2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
суддя
Подана
14 вересня 2016 р. 16:46
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Суддя у відставці
Подана
18 січня 2017 р. 09:34
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
14 вересня 2016 р. 16:37
2015
Тип/Рік
2015
Посада
голова лубенського міськрайонного суду полтавської області