Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Фрич Тетяна Вікторівна
2014, Щорічна
Посада
суддя апеляційного суду м. києва
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя апеляційного суду м. києва
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Фрич Тетяна Вікторівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду м. києва

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Фрич Віталій Іванович
Дитина
Фрич Микола Віталійович

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
258 395,37
408 099,94
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
258 395,37
195 747,40
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
52 619,22
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
6 600,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
153 133,32
пенсія
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.1 (га)
29. Земельні ділянки
.24 (га)
29. Земельні ділянки
.513 (га)
30. Житлові будинки
31. Квартири
106 (м²)
31. Квартири
79 (м²)
1/4 кв
31. Квартири
30.3 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
93.3 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
271.6 (м²)
33. Гаражі
36.8 (м²)
33. Гаражі
21 (м²)
33. Гаражі
20 (м²)
34. Інше нерухоме майно
1346 (м²)
об'єм незавершеного будівництва
34. Інше нерухоме майно
1240 (м²)
1/2 частка виробничо-технічного приміщення

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
ГАЗ 69
2300 куб. см.
1958
40. Автомобілі легкові
Toyota Corolla
1598 куб. см.
2007
40. Автомобілі легкові
Subaru Forester
2457 куб. см.
2010
40. Автомобілі легкові
Skoda Octavia
1395 куб. см.
2013
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
OTHER 121,24
121,24 крб.
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
UAH 44 537,00
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
68 600,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
4 695,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
30 000,00
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
15 106,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Frych Tetiana Victorivna, Frȳch Tetyana Viktorivna, Frich Tatiana Viktorovna, Фрич Татьяна Викторовна, Frych Tetjana Viktorivna, Фрич Тетяна Вікторівна, Frytch Tetiana Viktorivna, Frič Tetâna Vìktorìvna, Frych Tetiana Viktorivna, Frytsch Tetjana Wiktoriwna, Frich Tat'iana Viktorovna, Frych Tetyana Viktorivna, Frich Tat'jana Viktorovna, Frich Tat'yana Viktorovna, Fryč Tetjana Viktorivna, Frich Tetjana Viktorivna, Frič Tetjana Viktorivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Фрич Тетяна Вікторівна»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя
Подана
28 грудня 2018 р. 11:51
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
суддя
Подана
05 квітня 2017 р. 10:03
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя
Подана
17 січня 2020 р. 12:30
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя
Подана
26 квітня 2019 р. 13:00
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя
Подана
28 лютого 2019 р. 10:43
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя
Подана
23 лютого 2018 р. 13:01
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
30 січня 2018 р. 13:22
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
30 березня 2018 р. 13:19
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя
Подана
28 грудня 2019 р. 11:21
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
27 квітня 2018 р. 09:42
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя
Подана
04 червня 2018 р. 11:21
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
03 лютого 2017 р. 09:37