Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Присяжнюк Олег Богданович
2014, Щорічна
Посада
суддя апеляційного суду міста києва
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя апеляційного суду міста києва
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Присяжнюк Олег Богданович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду міста києва

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Присяжнюк Світлана Борисівна
Дитина
Присяжнюк Ірина Олегівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
486 357,93
211 528,78
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
275 624,85
211 528,78
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
210 733,08
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
2070 (м²)
придбання у власність 2004р
23. Земельні ділянки
1200 (м²)
придбання у власність у 2013р
23. Земельні ділянки
3930 (м²)
придбання у власність у 2008р
24. Житлові будинки
450 (м²)
90% готовності недобудова
24. Житлові будинки
150 (м²)
недобудова
25. Квартири
68 (м²)
1/3, придбання у власність у 1995р
25. Квартири
84 (м²)
/1/2
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
70 (м²)
20% готовності, недобудова
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1000 (м²)
30. Житлові будинки
110 (м²)
1/2 будинку
31. Квартири
40 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Nissan Armada
5.7 куб. дм, 317 к.с., 227 кВт , 585,5 см
2007
сплачено кредит у 2014р
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz S320
3.2 куб. дм, 170 к. с., 511,3 см
1998
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
MB 650
мотоцикл
1982
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
84 000,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Prȳsyazhnyuk Oleh Bohdanovȳch, Prisiazhniuk Oleg Bogdanovich, Prisyazhnyuk Oleg Bogdanovich, Prisâžnûk Oleg Bogdanovič, Prysiajniuc Oleg Bogdanovych, Prisjažnjuk Oleg Bogdanovič, Prysyazhnyuk Oleh Bohdanovych, Prysiajniouk Oleh Bohdanovytch, Prysiazhniuk Oleg Bogdanovych, Prysjashnjuk Oleh Bohdanowytsch, Prisiajniuk Oleg Bogdanovich, Присяжнюк Олег Богданович, Prisjazhnjuk Oleg Bogdanovich, Prysjazhnjuk Oleh Bohdanovych, Prysiazhniuk Oleh Bohdanovych, Prysjažnjuk Oleh Bohdanovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Присяжнюк Олег Богданович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
03 березня 2018 р. 11:12
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
18 березня 2019 р. 14:04
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
31 серпня 2018 р. 19:24
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
06 червня 2019 р. 15:26
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
05 грудня 2019 р. 14:44
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
04 жовтня 2019 р. 10:14
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
07 травня 2020 р. 11:36
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
суддя
Подана
29 травня 2020 р. 11:55
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
01 листопада 2018 р. 15:51
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
02 квітня 2018 р. 15:07
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
суддя
Подана
27 березня 2019 р. 17:59
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
28 жовтня 2016 р. 22:14

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
начальник відділу у м. Луцьку (переможець конкурсу)
Подана
20 червня 2019 р. 10:07
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний спеціаліст відділу землеустрою, охорони та ринку земель
Подана
16 січня 2017 р. 14:16
2018, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018, Уточнена
Посада
начальник відділу у м. Луцьку (переможець конкурсу)
Подана
25 червня 2019 р. 11:44
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник відділу у м. Луцьку
Подана
17 березня 2020 р. 15:12
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
державний кадастровий реєстратор
Подана
14 березня 2019 р. 14:31
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
державний кадастровий реєстратор
Подана
26 березня 2018 р. 15:36
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
державний кадастровий реєстратор відділу у м. Луцьку
Подана
11 жовтня 2017 р. 12:19
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
головний спеціаліст відділу землеустрою, охорони та ринку земель
Подана
20 січня 2017 р. 12:13