Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Андріїв Богдан Євстафійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Закарпатська область Відомство Ужгородська міська рада Посада секретар ради м. ужгорода

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Андріїв В-М. В
Дитина
Андріїв О. Б
Дитина
Андріїв Л. Б

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
3 103 917,26
8 587 842,45
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
98 013,47
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
1 774 726,79
7 427 489,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
557 309,50
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
31 737,00
14 199,95
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
340 000,00
588 844,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
859 440,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
.1678 (га)
23. Земельні ділянки
.0135 (га)
23. Земельні ділянки
1.5 (га)
23. Земельні ділянки
.1 (га)
24. Житлові будинки
25. Квартири
50.1 (м²)
25. Квартири
48.4 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
716.2 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.0817 (га)
29. Земельні ділянки
.1138 (га)
29. Земельні ділянки
1.5 (га)
30. Житлові будинки
31. Квартири
70.8 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
273.4 (м²)
34. Інше нерухоме майно
110 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz ML 350
3500 куб. см.
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 26 562 787,10
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 702 087,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 557 309,50
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 14 361 296,37
UAH
50. внесених у звітному році
UAH 6 705 300,00
UAH
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 5 011 038,21
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
UAH 3 323 047,75
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 24 304 428,58
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
8 926,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
25 813,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Андріїв Богдан Євстафійович, Andriiv Bogdan Evstafevich, Andriiv Bogdan Yevstaf'yevich, Andrijiw Bohdan Jewstafijowytsch, Andrìïv Bogdan Êvstafìjovič, Andriïv Bohdan Ievstafiyovytch, Andriiv Bogdan Evstaf'yevich, Andriiv Bogdan Evstaf'evich, Андриив Богдан Евстафьевич, Andriiv Bogdan Ievstafiiovych, Andrijiv Bogdan Jevstafijovich, Andriiv Bohdan Yevstafiiovych, Andriyiv Bohdan Yevstafiĭovȳch, Andriiv Bogdan Jevstafijovič, Andriiv Bogdan Yevstafiiovych, Andriyiv Bohdan Yevstafiyovych, Andriyiv Bohdan Yevstafijovych, Andrijiv Bohdan Jevstafijovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Андріїв Богдан Євстафійович»

Чат боти декларацій