Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гурбич Ольга Іванівна
2014, Щорічна
Посада
член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гурбич Ольга Іванівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Посада член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Батьки
Гурбич І. Г
Батьки
Гурбич Г. Д

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
289,00
93 677,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
289,00
17 844,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
76 193,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
Росія
1 125 697,00 RUB
381 645,00
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
25.23 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
2956 (м²)
29. Земельні ділянки
591 (м²)
30. Житлові будинки
48.3 (м²)
31. Квартири
50.47 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Chevrolet Aveo
1499 куб. см.; 62 кВт; 432,5 см
2005
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 2 447,00
UAH 2 447,00
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-03 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Hourbytch Olha Ivanivna, Гурбич Ольга Іванівна, Gurbych Olga Ivanivna, Hurbyč Olʹha Ivanivna, Hurbytsch Olha Iwaniwna, Hurbych Olha Ivanivna, Gurbich Ol'ga Ivanivna, Gurbich Ol'ga Ivanovna, Gurbich Olga Ivanovna, Hurbych Ol'ha Ivanivna, Gurbych Ol'ga Ivanivna, Гурбич Ольга Ивановна, Gurbič Ol'ga Ivanivna, Gurbič Ol′ga Ìvanìvna, Hurbȳch Olha Ivanivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гурбич Ольга Іванівна»

2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
член комісії
Подана
05 березня 2020 р. 10:11
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
Подана
07 вересня 2020 р. 19:10
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
член комісії
Подана
26 лютого 2019 р. 16:08
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
член комісії
Подана
27 лютого 2018 р. 21:49
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член комісії
Подана
26 лютого 2018 р. 12:07
2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
Директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
Подана
01 червня 2020 р. 14:05
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
член комісії
Подана
19 березня 2017 р. 16:28
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
член комісії
Подана
19 серпня 2019 р. 19:24
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член комісії
Подана
25 січня 2018 р. 16:26
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
член комісії
Подана
30 жовтня 2016 р. 08:32
2015, Щорічна