Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Мартинюк Максим Петрович
2014, Щорічна
Посада
голова державної служби україни з питань геодезії, картографії та кадастру
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова державної служби україни з питань геодезії, картографії та кадастру
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мартинюк Максим Петрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Київ Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру Посада голова державної служби україни з питань геодезії, картографії та кадастру

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Мартинюк І. В
Дитина
Мартинюк Л. М

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
98 792,00
36 933,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
98 792,00
16 933,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
20 000,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Вінницька область
19545 (м²)
23. Земельні ділянки
Вінницька область
3000 (м²)
24. Житлові будинки
Вінницька область
40 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
м. Київ
58.9 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
м. Київ
23 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Вінницька область
м. Вінниця
535 (м²)
29. Земельні ділянки
Вінницька область
5818 (м²)
30. Житлові будинки
Вінницька область
43.7 (м²)
31. Квартири
Вінницька область
м. Вінниця
75 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
Вінницька область
м. Вінниця
229 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Camry
2500 куб. см.
2012
35. Автомобілі легкові
УАЗ-31512
2400 куб. см.
1996
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 645 500,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
17 204,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
44 490,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
1 023,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
25 766,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-11 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Martinjuk Maksim Petrovič, Мартинюк Максим Петрович, Martynjuk Maksym Petrovyč, Martynyuk Maksym Petrovych, Martyniuk Maxym Petrovych, Martynjuk Maksym Petrovych, Martyniuk Maksim Petrovich, Martynyuk Maksim Petrovich, Мартынюк Максим Петрович, Martyniouk Maksym Petrovytch, Martyniuc Macsym Petrovych, Martyniuk Maksym Petrovych, Martȳnyuk Maksȳm Petrovȳch, Martynjuk Maksym Petrowytsch, Martynjuk Maksim Petrovich, Martinûk Maksim Petrovič, Martyniuk Maxim Petrovich, Martinjuk Maksim Petrovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Мартинюк Максим Петрович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
старший державний інспектор
Подана
27 березня 2018 р. 11:28
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України
Подана
14 лютого 2019 р. 21:02
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України
Подана
14 лютого 2019 р. 22:27
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
старший державний інспектор
Подана
05 червня 2018 р. 16:40
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Особа, яка припинила діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави 07.02.2019 р. на посаді Першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України
Подана
12 травня 2020 р. 15:00
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
старший державний інспектор ВМО №3 митного поста "Херсон-центральний"
Подана
30 січня 2018 р. 09:48
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України
Подана
04 листопада 2016 р. 17:33
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України
Подана
07 лютого 2019 р. 16:53
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України
Подана
07 квітня 2017 р. 17:49
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України
Подана
31 березня 2018 р. 12:04
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
06 січня 2017 р. 12:05
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
старший державний інспектор
Подана
13 лютого 2019 р. 15:17