Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ковальчук Андрій Трохимович
2014, Щорічна
Посада
перший заступник голови державної служби фінансового моніторингу україни
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
перший заступник голови державної служби фінансового моніторингу україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ковальчук Андрій Трохимович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Державна служба фінансового моніторингу Посада перший заступник голови державної служби фінансового моніторингу україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Ковальчук Н. П
Дитина
Ковальчук С. А

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 031 746,64
2 039,82
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
131 232,30
2 039,82
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
49 923,79
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
850 590,55
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
66.2 (м²)
25. Квартири
65 (м²)
25. Квартири
65.5 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
17.9 (м²)
28. Інше нерухоме майно
13.8 (м²)
28. Інше нерухоме майно
14.4 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
65.5 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Nissan X-Trail
у користуванні
2010
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Nissan TIIDA
1600 куб. см
2010
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 468 795,47
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
65 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Koval'čuk Andrij Trohimovič, Koval'chuk Andriy Trokhymovych, Koval'chuk Andrij Trokhimovich, Koval'chuk Andrey Trofimovich, Kovalchuk Andrei Trofimovich, Koval'chuk Andrij Trokhymovych, Koval'chuk Andrii Trokhymovych, Koval'chuk Andrej Trofimovich, Kowaltschuk Andrij Trochymowytsch, Kovalʹčuk Andrij Troxymovyč, Kovalchuk Andrii Trokhymovych, Koval'chuk Andrei Trofimovich, Kovalchuk Andriĭ Trokhȳmovȳch, Koval′čuk Andrìj Trohimovič, Ковальчук Андрей Трофимович, Ковальчук Андрій Трохимович, Kovaltchouk Andriy Trokhymovytch, Coval'chuc Andrii Trokhymovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ковальчук Андрій Трохимович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
незалежний член наглядової ради
Подана
26 березня 2018 р. 17:26
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
перший заступник Голови
Подана
12 жовтня 2016 р. 10:37
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
незалежний член наглядової ради
Подана
09 квітня 2018 р. 20:17
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
незалежний член наглядової ради
Подана
04 березня 2020 р. 17:56
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Начальник штабу-заступник командувача ДШВ ЗСУ
Подана
08 березня 2020 р. 12:12
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
незалежний член наглядової ради
Подана
01 березня 2019 р. 10:07
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Начальник штабу-заступник командувача ДШВ ЗСУ
Подана
08 березня 2020 р. 00:02
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
незалежний член наглядової ради
Подана
31 січня 2018 р. 19:16
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Начальник штабу-заступник командувача ДШВ ЗСУ
Подана
30 травня 2020 р. 21:13
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Начальник штабу-перший заступник командувача ДШВ ЗСУ
Подана
24 липня 2019 р. 22:17
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Начальник штабу-перший заступник командувача ВДВ ЗСУ
Подана
16 червня 2018 р. 15:46
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
перший заступник Голови
Подана
25 вересня 2019 р. 11:22