Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гевко Андрій Євгенович
2014, Щорічна
Посада
заступник міністра освіти і науки україни
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник міністра освіти і науки україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гевко Андрій Євгенович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство освіти і науки Посада заступник міністра освіти і науки україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
61 462,00
11 442,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
61 249,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
14,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
199,00
11 442,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
5.5 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
5.5 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Hevko Andriy Ievhenovytch, Gevko Andrii Ievgenovych, Hevko Andrij Jevhenovyč, Hevko Andriy Yevhenovych, Гевко Андрей Евгеньевич, Hevko Andrii Yevhenovych, Hevko Andrij Yevhenovych, Gevco Andrii Yevgenovych, Gevko Andrej Evgen'evich, Gevko Andrìj Êvgenovič, Gevko Andrey Yevgen'yevich, Gevko Andrei Evgen'yevich, Gevko Andrij Jevgenovič, Gevko Andrei Evgenevich, Gevko Andrij Jevgenovich, Гевко Андрій Євгенович, Hevko Andriĭ Yevhenovȳch, Hewko Andrij Jewhenowytsch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гевко Андрій Євгенович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
02 грудня 2019 р. 17:23
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
30 вересня 2019 р. 17:39
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
31 травня 2020 р. 18:52
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
07 червня 2020 р. 22:23
2018, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018, Уточнена
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
07 жовтня 2019 р. 17:54
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
05 березня 2020 р. 11:09
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Фізична особа - підприємець Гевко А.Є.
Подана
30 квітня 2017 р. 23:14
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
09 жовтня 2020 р. 19:06
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
06 лютого 2020 р. 18:40
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
08 квітня 2020 р. 22:41
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
02 січня 2020 р. 10:56
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
31 жовтня 2019 р. 10:46