Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гецадзе Гія Гізойович
2014, Щорічна
Посада
замміністра юстиції україни
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
замміністра юстиції україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гецадзе Гія Гізойович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство юстиції Посада замміністра юстиції україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Гецадзе Л. А

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
49 374,00 OTHER
21.
2 632,00 OTHER
21.
2 219,00 OTHER
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.
15 860,00 OTHER
22.
32 717,00 OTHER

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
365.5 (м²)
1/2 частка 731 кв. м.
23. Земельні ділянки
1575 (м²)
частка 45% від 3500 кв. м.
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
12.5 (м²)
27. Гаражі
12.5 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
202 (м²)
31. Квартири
155 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
USD
USD 5 000,00
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
EUR
EUR 1 000,00
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
USD
USD 100 000,00
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
USD
USD 150,00

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-03 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Hecadze Hija Hizojovyč, Гецадзе Гия Гизоевич, Gecadze Gija Gizojovich, Гецадзе Гія Гізойович, Getsadze Gija Gizoevich, Gecadze Gìâ Gìzojovič, Getsadze Giia Gizoiovych, Gecadze Gija Gizojovič, Hezadse Hija Hisojowytsch, Hetsadze Hiia Hizoiovych, Gecadze Giia Gizoevich, Getcadze Giia Gizoevich, Hetsadze Hiya Hizoĭovȳch, Hetsadze Hiya Hizoyovych, Getsadze Giia Gizoevich, Getsadze Giya Gizoevich, Hetsadze Hija Hizojovych, Hetsadze Hiia Hizoyovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гецадзе Гія Гізойович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник міністра юстиції
Подана
07 лютого 2018 р. 15:50
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник міністра юстиції
Подана
09 березня 2017 р. 09:24
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник міністра юстиції
Подана
17 жовтня 2016 р. 12:35
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
14 листопада 2016 р. 10:29
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
03 листопада 2016 р. 15:17
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Заступник міністра юстиції
Подана
28 грудня 2017 р. 17:24
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Заступник міністра юстиції
Подана
04 листопада 2019 р. 12:31
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Заступник міністра юстиції
Подана
20 лютого 2018 р. 12:43
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
Заступник міністра юстиції
Подана
22 лютого 2019 р. 16:12
2015
Тип/Рік
2015
Посада
заступник міністра юстиції україни