Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Куцевол Анатолій Анатолійович
2013, Щорічна
Посада
помічник міністра кабінету міністрів
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
помічник міністра кабінету міністрів
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Куцевол Анатолій Анатолійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Кабінет міністрів (крім міністрів міністерств Посада помічник міністра кабінету міністрів

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Батьки
Куцевол А. М
Батьки
Куцевол Н. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
133 659,55
95 882,41
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
133 359,55
55 262,41
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
300,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
40 620,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1550 (м²)
15,00
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
44.8 (м²)
31. Квартири
53 (м²)
31. Квартири
45
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
18 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
ВАЗ 21103
1.5 л
2001
40. Автомобілі легкові
MITSUBISHI LANCER
1.6 л
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
15,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
20 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-11-07 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kucevol Anatolii Anatolevich, Kutsevol Anatolii Anatolevich, Kucevol Anatoli Anatolievich, Kucevol Anatoli Anatol'yevich, Koutsevol Anatoliy Anatoliyovytch, Kucevol Anatolii Anatolievich, Kutsevol Anatolij Anatol'evich, Kutcevol Anatolii Anatolevich, Куцевол Анатолий Анатольевич, Kutcevol Anatolii Anatolievich, Kuzewol Anatolij Anatolijowytsch, Kutsevol Anatoliy Anatol'yevich, Kutsevol Anatoliy Anatolievich, Kutsevol Anatolii Anatolievich, Kucevol Anatolij Anatolijovich, Куцевол Анатолий Анатолиевич, Kucevol Anatolìj Anatolìjovič, Kutsevol Anatoliĭ Anatoliĭovȳch, Kucevol Anatolii Anatol'yevich, Kucevol Anatolij Anatolijovič, Kutsevol Anatolij Anatolievich, Kutsevol Anatolii Anatoliiovych, Kucevol Anatoly Anatolievich, Kucevol Anatolij Anatolijovyč, Kutsevol Anatoliy Anatoliyovych, Cutsevol Anatolii Anatoliiovych, Kutsevol Anatolij Anatolijovych, Куцевол Анатолій Анатолійович, Kucevol Anatoly Anatol'yevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Куцевол Анатолій Анатолійович»

2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України
Подана
06 вересня 2020 р. 15:16
2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
Заступник директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції
Подана
27 вересня 2016 р. 09:02
2015, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2015
Посада
Заступник директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції
Подана
08 жовтня 2016 р. 18:51
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
Директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Подана
11 січня 2017 р. 09:34
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Заступник Директорр Урядового офісу з питань європейської інтеграції
Подана
02 лютого 2017 р. 23:34