Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Смолій Яків Васильович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Смолій Яків Васильович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національний банк Посада заступник голови національного банку україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Смолій С. М

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
18 358 893,00
4 447 084,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
1 033 967,00
336 164,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
13 826 800,00
3 829 785,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
531,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
216 076,00
195 881,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
78 480,00
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
3 281 519,00
6 774,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
10000 (м²)
23. Земельні ділянки
3118 (м²)
23. Земельні ділянки
7806 (м²)
24. Житлові будинки
418.8 (м²)
25. Квартири
93.7 (м²)
1 415 252,00
25. Квартири
93.8 (м²)
1 416 762,00
26. Садовий (дачний) будинок
276.9 (м²)
27. Гаражі
18 (м²)
27. Гаражі
16.3 (м²)
27. Гаражі
16.7 (м²)
28. Інше нерухоме майно
177.6 (м²)
28. Інше нерухоме майно
127 (м²)
28. Інше нерухоме майно
33 (м²)
28. Інше нерухоме майно
805 (м²)
28. Інше нерухоме майно
190 (м²)
28. Інше нерухоме майно
64 (м²)
28. Інше нерухоме майно
80 (м²)
28. Інше нерухоме майно
22 (м²)
28. Інше нерухоме майно
6 (м²)
28. Інше нерухоме майно
52 (м²)
28. Інше нерухоме майно
67 (м²)
28. Інше нерухоме майно
560 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
223.1 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
35.3 (м²)
33. Гаражі
20 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Range Rover
4400 куб. см.
2011
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser 100
4200 куб. см.
2006
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Multivan
1968 куб. см.
2012
35. Автомобілі легкові
Audi Q5
1984 куб. см.
2009
35. Автомобілі легкові
Mitsubishi
1600 куб. см.
2002
35. Автомобілі легкові
Hyundai Tucson
1991 куб. см.
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Гідроцикл 307/255
2009
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benc ML 350
3000 куб. см.
2007
40. Автомобілі легкові
Toyota RAV-4
2000 куб. см.
2006
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 93 847 605,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 25 046 938,00
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 8 008 145,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 43 651 591,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-12 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Smolij Jakiv Vasil'ovich, Smoliy Iakiv Vasylovytch, Smoliy Yakiv Vasyl'ovych, Smolij Jakiv Vasyl'ovych, Smolii Iakiv Vasylovych, Smolii Iakov Vasil'yevich, Smoliy Yakov Vasil'yevich, Smolii Yakiv Vasyl'ovych, Смолий Яков Васильевич, Smolii Yaciv Vasyl'ovych, Smolij Jakov Vasil'evich, Smolij Jakiv Vasil'ovič, Smoly Iakov Vasil'yevich, Smolii Yakiv Vasylovych, Smoliĭ Yakiv Vasȳlovȳch, Smolii Iakov Vasilevich, Smolij Jakiw Wasylowytsch, Смолій Яків Васильович, Smolij Jakiv Vasylʹovyč, Smoli Iakov Vasil'yevich, Smolìj Âkìv Vasil′ovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Смолій Яків Васильович»

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

  • 2017, Форма змін,
  • подана 23 січня 2017 р. 17:18

Смолій Яків Васильович

1

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

Смолій Яків Васильович

  • 2016, Форма змін,
  • подана 01 грудня 2016 р. 10:20
Чат боти декларацій