Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Вощевський Валерій Миколайович
2014, Щорічна
Посада
віце-прем'єр-міністр україни
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
віце-прем'єр-міністр україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Вощевський Валерій Миколайович

2. Місце проживання: Область м. Київ Район Населений пункт Київ Тип населенного пункту Місто Решта адреси 01021 Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Кабінет міністрів (крім міністрів міністерств Посада віце-прем'єр-міністр україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Вощевська С. М
Дитина
Вощевська В. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
17 276 839,00
2 784 860,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
52 571,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
1 392,00
121 515,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17 222 876,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
263 345,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
2 400 000,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
980 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
78.85 (м²)
25. Квартири
95.3 (м²)
25. Квартири
175.3 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
27.6 (м²)
27. Гаражі
17.4 (м²)
28. Інше нерухоме майно
270 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
906 (м²)
29. Земельні ділянки
1570 (м²)
29. Земельні ділянки
820 (м²)
30. Житлові будинки
1115.7 (м²)
31. Квартири
137.8 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
114.4 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser
4669 куб. см.
2005
35. Автомобілі легкові
ГАЗ 21 Волга
2400 куб. см.
1963
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota RAV 4
1998 куб. см.
1998
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 71 976,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 71 976,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 2 235 938,00
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 21 090 000,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 2 080 170,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
80 640,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
6 646 526,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
5 098 166,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
179 460,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Вощевский Валерий Николаевич, Voŝevs′kij Valerìj Mikolajovič, Voshchevs'cyi Valerii Mycolaiovych, Voscevsky Valery Nikolaevich, Voshchevskȳĭ Valeriĭ Mȳkolaĭovȳch, Voshchevs'kyj Valerij Mykolajovych, Voshchevs'kyy Valeriy Mykolayovych, Voščevsʹkyj Valerij Mykolajovyč, Voshchevsky Valerii Mykolaiovych, Voshchevskiy Valeriy Nikolaevich, Voschevs'kyi Valerii Mykolaiovych, Voshhevs'kij Valerij Mikolajovich, Voshchevski Valerii Mykolaiovych, Voshchevskii Valerii Nikolaevich, Voshchevskyi Valerii Mykolaiovych, Вощевський Валерій Миколайович, Voschevskij Valerij Nikolaevich, Woschtschewskyj Walerij Mykolajowytsch, Vochtchevskyy Valeriy Mykolayovytch, Voščevs'kij Valerij Mikolajovič, Voscevskii Valerii Nikolaevich, Voscevski Valeri Nikolaevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Вощевський Валерій Миколайович»

2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Віце-прем’єр міністр України