Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Петренко Павло Дмитрович
2014, Щорічна
Посада
міністр юстиції україни
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
міністр юстиції україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Петренко Павло Дмитрович

2. Місце проживання: Область м. Київ Район Населений пункт Київ Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство юстиції Посада міністр юстиції україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 586 171,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
139 112,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
35 715,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
1 411 344,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
29000 (м²)
23. Земельні ділянки
3000 (м²)
23. Земельні ділянки
3760 (м²)
24. Житлові будинки
748.5 (м²)
25. Квартири
144.3 (м²)
оренда
255 360,00
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Golf
1598 куб. см.
2007
35. Автомобілі легкові
Land Rover Range Rover
4197 куб. см.
2006
35. Автомобілі легкові
Toyota Camry
2494 куб. см., 133 кВт , 482 см
2013
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 15 518 428,00
UAH 3 704,00
46. вкладених у звітному році
UAH 15 453 185,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 100 000,00
UAH
48. придбаних у звітному році
UAH 100 000,00
UAH
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
24 886,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Petrenko Pavel Dmitrievich, Petrenko Pavlo Dmitrovič, Petrenko Pawlo Dmytrowytsch, Petrenko Pavlo Dmytrovych, Petrenko Pavlo Dmitrovich, Петренко Павло Дмитрович, Petrenko Pavlo Dmȳtrovȳch, Petrenko Pavlo Dmytrovytch, Петренко Павел Дмитриевич, Petrenko Pavlo Dmytrovyč, Petrenco Pavlo Dmytrovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Петренко Павло Дмитрович»

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Міністр юстиції України
Подана
14 червня 2017 р. 13:47
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Міністр юстиції України
Подана
18 березня 2018 р. 14:15
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Міністр юстиції України
Подана
21 червня 2018 р. 12:38
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
20 грудня 2016 р. 17:04
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Міністр юстиції України
Подана
29 березня 2019 р. 11:18
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Міністр юстиції України
Подана
22 березня 2017 р. 10:41
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Міністр юстиції України
Подана
21 грудня 2017 р. 13:06
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
Міністр юстиції України
Подана
04 вересня 2019 р. 08:58
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Міністр юстиції України
Подана
21 червня 2017 р. 11:03
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Міністр юстиції України
Подана
18 березня 2018 р. 14:11
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Міністр юстиції України
Подана
29 травня 2020 р. 19:45
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Народний депутат України
Подана
17 липня 2019 р. 17:24