Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Лесик В'ячеслав Олександрович
2014, Щорічна
Посада
голова ковельського міськрайонного суду волинської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова ковельського міськрайонного суду волинської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Лесик В'ячеслав Олександрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Волинська область Відомство Загальний місцевий суд Посада голова ковельського міськрайонного суду волинської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Лесик Ніна Іванівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
252 024,00
62 109,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
252 024,00
48 029,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
1 475,00
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
12 605,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
18000 (м²)
24. Житлові будинки
170 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
48 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
12000 (м²)
29. Земельні ділянки
24880 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
27 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Chery Tiggo
2000 куб. см.
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Lesyk Wjatscheslaw Oleksandrowytsch, Lesyc V'yacheslav Olecsandrovych, Lesik Vjačeslav Oleksandrovič, Lesik V'âčeslav Oleksandrovič, Lesyk V'yacheslav Oleksandrovych, Lesik Vyacheslav Aleksandrovich, Lesik Viacheslav Aleksandrovich, Lesik Viacheslav Alexandrovich, Lesyk Viacheslav Oleksandrovych, Lesyk Viatcheslav Oleksandrovytch, Lesik V'jacheslav Oleksandrovich, Lesyk V'jacheslav Oleksandrovych, Лесик В'ячеслав Олександрович, Лесик Вячеслав Александрович, Lesȳk Vyacheslav Oleksandrovȳch, Lesyk Vjačeslav Oleksandrovyč, Lesyk Viacheslav Olexandrovych, Lesik Vjacheslav Aleksandrovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Лесик В'ячеслав Олександрович»

2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Голова суду
Подана
13 березня 2020 р. 15:35
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Голова суду
Подана
17 серпня 2020 р. 14:50
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова суду
Подана
23 березня 2017 р. 14:26
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Голова суду
Подана
13 березня 2020 р. 15:45
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова суду
Подана
24 жовтня 2016 р. 16:29
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Голова суду
Подана
06 березня 2018 р. 15:12
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Голова суду
Подана
25 березня 2019 р. 15:30
2015
Тип/Рік
2015
Посада
голова ковельського міськрайонного суду волинської області

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Головний бухгалтер
Подана
18 вересня 2020 р. 13:09
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Головний бухгалтер
Подана
18 вересня 2020 р. 14:00
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Головний бухгалтер
Подана
18 вересня 2020 р. 14:16
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Головний бухгалтер
Подана
03 червня 2020 р. 13:27
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Головний бухгалтер
Подана
29 березня 2019 р. 15:30