Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Хазов Олег Юрійович
2014, Щорічна
Посада
заступник начальника – начальник калінінського відділення горлівської одпі гу міндоходів у донецькій області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник начальника – начальник калінінського відділення горлівської одпі гу міндоходів у донецькій області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Хазов Олег Юрійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Донецька область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада заступник начальника – начальник калінінського відділення горлівської одпі гу міндоходів у донецькій області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Хазова Н. В. 22. 06. 1973
Дитина
Хазова Т. О. 25. 10. 1994
Дитина
Хазова О. О. 25. 10. 1994

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
53 454,00
55 949,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
50 254,00
49 799,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
200,00
150,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
3 000,00
6 000,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
м. Дзержинськ
24 (м²)
300,00
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
62.5 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Ford Scorpio
1995
6 000,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-02 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Khazov Oleg Iurievich, Khazov Oleh Yuriĭovȳch, Hazov Oleg Jur'evich, Khazov Oleg Iurevich, Khazov Oleg Yurievich, Xazov Oleh Jurijovyč, Khazov Oleh Jurijovych, Khazov Oleg Jurijovich, Hazov Oleg Iurevich, Хазов Олег Юрійович, Khazov Oleg Yuriiovych, Khazov Oleg Yur'yevich, Khazov Oleh Yuriiovych, Khazov Oleh Yuriyovych, Hazov Oleg Ûrìjovič, Khazov Oleh Iouriyovytch, Хазов Олег Юриевич, Hazov Oleg Jurijovič, Hazov Oleg Iurievich, Hazov Oleg Jurievich, Khazov Oleg Iuriiovych, Chasow Oleh Jurijowytsch, Hazov Oleg Iur'yevich, Хазов Олег Юрьевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Хазов Олег Юрійович»

2019, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
Провідний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Подана
25 жовтня 2020 р. 18:54
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
претендент на посаду начальника відділу експертизи умов праці управління з питань праці
Подана
12 квітня 2019 р. 07:32
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
претендент на посаду головного спеціаліста відділу економічного аналізу та планування доходів
Подана
16 квітня 2019 р. 13:42
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
претендент на посаду головного державного інспетора відділу контролю північного напрямку
Подана
05 червня 2019 р. 11:55
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
претендент на посаду адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг
Подана
13 лютого 2019 р. 00:32
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний державний інспектор
Подана
29 травня 2020 р. 19:34
2018, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018, Уточнена
Посада
претендент на посаду адміністратор відділу організації надання адміністративних послуг
Подана
14 лютого 2019 р. 19:45
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
головний дежавний інспектор
Подана
26 серпня 2020 р. 13:12