Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гаврилюк Володимир Кузьмич
2014, Щорічна
Посада
суддя, голова апеляційного суду луганської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя, голова апеляційного суду луганської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гаврилюк Володимир Кузьмич

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Луганська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя, голова апеляційного суду луганської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дитина
Гаврилюк В. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
273 908,00
59 815,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
273 908,00
58 597,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
1 742,00
10. матеріальна допомога
1 218,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
89 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
22 (м²)
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
590 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
24 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Ford Focus
1596 куб. см.
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 35 000,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 35 000,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
17 116,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
1 372,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Havryliuk Volodymyr Kuz'mych, Гаврилюк Володимир Кузьмич, Havryljuk Volodymyr Kuzʹmyč, Gavrilûk Volodimir Kuz′mič, Гаврилюк Владимир Козьма, Gavriljuk Volodimir Kuz'mich, Gavryliuk Volodymyr Kuzmych, Hawryljuk Wolodymyr Kusmytsch, Gavriljuk Vladimir Koz'ma, Havryliouk Volodymyr Kouzmytch, Gavriliuk Vladimir Kozma, Gavrilyuk Vladimir Koz'ma, Havrylyuk Volodymyr Kuz'mych, Havrȳlyuk Volodȳmȳr Kuzmȳch, Havryliuk Volodymyr Kuzmych, Havryljuk Volodymyr Kuz'mych, Gavryliuc Volodymyr Cuz'mych, Gavriliuk Vladimir Koz'ma, Gavriljuk Volodimir Kuz'mič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гаврилюк Володимир Кузьмич»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Суддя, голова суду
Подана
15 березня 2019 р. 10:52
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя, голова суду
Подана
27 жовтня 2020 р. 12:02
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя, голова суду
Подана
27 жовтня 2020 р. 11:47
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Голова суду
Подана
21 березня 2018 р. 11:59
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя, голова суду
Подана
04 червня 2018 р. 16:14
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя, голова суду
Подана
01 жовтня 2018 р. 11:57
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя, голова суду
Подана
31 травня 2019 р. 12:34
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя, голова суду
Подана
01 квітня 2019 р. 12:15
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя, голова суду
Подана
31 березня 2020 р. 11:47
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Голова суду
Подана
29 листопада 2019 р. 11:52
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова суду
Подана
24 березня 2017 р. 11:58
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя, голова суду
Подана
02 липня 2018 р. 12:05