Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Яресько Андрій Володимирович
2014, Щорічна
Посада
суддя апеляційного суду луганської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя апеляційного суду луганської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Яресько Андрій Володимирович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Луганська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду луганської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Яресько В. В
Дитина
Яресько В. А
Дитина
Яресько В. А

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
240 022,00
21 488,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
239 172,00
8 790,82
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
850,00
12 697,18
виплати та безкоштовні ліки на дитину-інваліда
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
900 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
22.13 (м²)
1/3 від 66,4 кв. м
25. Квартири
35.05 (м²)
1/2 від 70,1 кв. м
26. Садовий (дачний) будинок
70 (м²)
35 000,00
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
35.05 (м²)
1/2 від 70,1 кв. м
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-19 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Jaresko Andrij Wolodymyrowytsch, Jares'ko Andrij Volodymyrovych, Yaresko Andrii Volodymyrovych, Yares'co Andrii Volodymyrovych, Iaresko Andrei Vladimirovich, Яресько Андрій Володимирович, Iaresko Andriy Volodymyrovytch, Yaresko Andriĭ Volodȳmȳrovȳch, Yares'ko Andrey Vladimirovich, Yares'ko Andrii Volodymyrovych, Yares'ko Andriy Volodymyrovych, Âres′ko Andrìj Volodimirovič, Jares'ko Andrij Volodimirovich, Iares'ko Andrei Vladimirovich, Jares'ko Andrij Volodimirovič, Яресько Андрей Владимирович, Jares'ko Andrej Vladimirovich, Jaresʹko Andrij Volodymyrovyč, Iaresko Andrii Volodymyrovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Яресько Андрій Володимирович»

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
військовослужбовець
Подана
25 січня 2020 р. 22:27
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
13 червня 2020 р. 23:57
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя у відставці
Подана
17 вересня 2020 р. 23:50
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя апеляційного суду
Подана
06 листопада 2018 р. 14:34
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
10 квітня 2019 р. 17:14
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
26 грудня 2019 р. 16:09
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник групи правового забезпечення
Подана
26 лютого 2017 р. 17:58
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Помічник начальника Головного центру з правової роботи - начальник групи правового забезпечення
Подана
10 лютого 2018 р. 00:40
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
суддя Луганського апеляційного суду
Подана
25 березня 2019 р. 15:53
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя Апеляційного суду Луганської області
Подана
25 березня 2018 р. 20:52
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
18 червня 2019 р. 00:52
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
суддя
Подана
08 листопада 2019 р. 13:36