Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Юрченко Анатолій Володимирович
2014, Щорічна
Посада
суддя апеляційного суду луганської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя апеляційного суду луганської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Юрченко Анатолій Володимирович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Луганська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду луганської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Юрченко Лариса Миколаївна
Дитина
Юрченко Марія Анатоліївна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
248 125,00
22 100,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
248 125,00
22 100,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
64.4 (м²)
1/2 частина
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Iurchenko Anatoli Vladimirovich, Jurchenko Anatolij Volodymyrovych, Iurchenko Anatolii Vladimirovich, Yurchenko Anatoliy Vladimirovich, Iurchenko Anatolii Volodymyrovych, Yurchenko Anatolii Volodymyrovych, Юрченко Анатолий Владимирович, Yurchenco Anatolii Volodymyrovych, Yurchenko Anatoliy Volodymyrovych, Iurchenko Anatoly Vladimirovich, Jurchenko Anatolij Vladimirovich, Iourtchenko Anatoliy Volodymyrovytch, Jurčenko Anatolij Volodimirovič, Юрченко Анатолій Володимирович, Yurchenko Anatoliĭ Volodȳmȳrovȳch, Ûrčenko Anatolìj Volodimirovič, Jurtschenko Anatolij Wolodymyrowytsch, Jurchenko Anatolij Volodimirovich, Jurčenko Anatolij Volodymyrovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Юрченко Анатолій Володимирович»

2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
Суддя
Подана
02 серпня 2020 р. 08:35
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Суддя
Подана
30 березня 2020 р. 19:12
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
міський голова
Подана
17 березня 2020 р. 11:54
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Суддя
Подана
25 жовтня 2016 р. 16:06
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
міський голова
Подана
29 березня 2017 р. 13:19
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
міський голова
Подана
06 березня 2018 р. 15:29
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Суддя
Подана
25 січня 2019 р. 15:08
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Суддя
Подана
29 січня 2018 р. 15:41
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
міський голова
Подана
21 березня 2019 р. 11:18
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Суддя
Подана
30 березня 2017 р. 10:48
2015
Тип/Рік
2015
Посада
міський голова ямпільської міської ради вінницької області

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
спеціаліст першої категорії
Подана
20 лютого 2018 р. 13:08
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
Безробітна
Подана
29 січня 2019 р. 12:13
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
головний спеціаліст відділу з ретроконверсії № 1 Управління застосування пенсійного законодавства(переможець конкурсу)
Подана
23 жовтня 2019 р. 10:33
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
землевпорядник
Подана
19 квітня 2017 р. 09:56
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
спеціаліст першої категорії
Подана
30 січня 2020 р. 09:21
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів №1 управління інформаційних систем та електронних реєстрів
Подана
20 грудня 2017 р. 15:17
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Головний спеціаліст відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації
Подана
30 січня 2018 р. 12:08
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Головний спеціаліст відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації
Подана
31 січня 2018 р. 11:46
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
спеціаліст першої категорії
Подана
21 лютого 2019 р. 08:54
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
головний спеціаліст відділу з ретроконверсії № 1 Управління застосування пенсійного законодавства
Подана
03 жовтня 2019 р. 11:09
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний спеціаліст відділу з ретроконверсії № 1 Управління застосування пенсійного законодавства
Подана
16 березня 2020 р. 15:19
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Головний спеціаліст відділу ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем
Подана
10 березня 2017 р. 11:29