Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Сбітнєв Володимир Єгорович
2014, Щорічна
Посада
голова артемівського районного суду м. луганська
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова артемівського районного суду м. луганська
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Сбітнєв Володимир Єгорович

2. Місце проживання: Область Луганська область Район Населений пункт Луганськ Тип населенного пункту Місто Решта адреси 91055 Тип адреси None

3. Посада: Область Луганська область Відомство Загальний місцевий суд Посада голова артемівського районного суду м. луганська

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Сбітнєва Т. В
Дитина
Сбітнєв С. В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
211 113,00
42 003,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
195 229,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
13 318,00
19 367,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
22 636,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
2 566,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Луганська область
м. Луганськ
840 (м²)
23. Земельні ділянки
Луганська область
м. Луганськ
15 (м²)
1/2 від 30 кв. м
24. Житлові будинки
Луганська область
м. Луганськ
(м²)
недобудований будинок
25. Квартири
Луганська область
м. Луганськ
75.8 (м²)
1/4
25. Квартири
Луганська область
м. Луганськ
95.1 (м²)
1/2
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Луганська область
Краснодонський район
1200 (м²)
29. Земельні ділянки
Луганська область
м. Луганськ
15 (м²)
1/2
29. Земельні ділянки
Луганська область
м. Луганськ
15 (м²)
1/2
30. Житлові будинки
31. Квартири
Луганська область
м. Луганськ
75.8 (м²)
1/2
31. Квартири
Луганська область
м. Луганськ
95.1 (м²)
1/2
31. Квартири
Луганська область
м. Луганськ
76.9 (м²)
31. Квартири
Луганська область
м. Луганськ
29.4 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Автопричіп М-12738
1993
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Rav 4
1987 куб. см.
2011
40. Автомобілі легкові
Toyota Rav 4
1998 куб. см.
2006
40. Автомобілі легкові
Kia Sportage
1998 куб. см.
1998
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sbitniev Volodymyr Iegorovych, Sbitnyev Volodymyr Yehorovych, Sbitniev Volodymyr Yegorovych, Sbitnyev Volodȳmȳr Yehorovȳch, Sbitniev Volodymyr Yehorovych, Сбітнєв Володимир Єгорович, Sbitnjev Volodimir Jegorovich, Sbitniev Volodymyr Iehorovytch, Сбітнєв Владимир Егорович, Sbitnjev Volodimir Jegorovič, Sbitnjew Wolodymyr Jehorowytsch, Sbitnjev Volodymyr Jehorovyč, Sbìtnêv Volodimir Êgorovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Сбітнєв Володимир Єгорович»

2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Виконуючий обовя'зки голови Артемівського суду міста Луганська
Подана
06 квітня 2017 р. 13:47
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Виконуючий обовя'зки голови Артемівського суду міста Луганська
Подана
29 жовтня 2016 р. 21:46
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Виконуючий обовя'зки голови Артемівського суду міста Луганська
Подана
06 квітня 2017 р. 13:51