Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кравченко Євген Дмитрович
2014, Щорічна
Посада
суддя сумського окружного адміністративного суду
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя сумського окружного адміністративного суду
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кравченко Євген Дмитрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Сумська область Відомство Адміністративний місцевий суд Посада суддя сумського окружного адміністративного суду

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Кравченко Марина Миколаївна
Дитина
Кравченко Михайло Євгенович

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
181 349,98
37 881,74
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
181 320,03
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
18,13
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
22 732,62
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
29,95
15 130,99
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1200 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
13.2 (м²)
25. Квартири
80 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1200 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
75 (м²)
31. Квартири
80 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-04-22 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kravtchenko Ievhen Dmytrovytch, Kravchenko Evgenij Dmitrievich, Kravchenko Evgeny Dmitrievich, Kravchenko Yevhen Dmȳtrovȳch, Kravchenko Yevgeniy Dmitrievich, Krawtschenko Jewhen Dmytrowytsch, Кравченко Євген Дмитрович, Kravchenko Evgenii Dmitrievich, Kravčenko Jevhen Dmytrovyč, Kravchenko Evgeni Dmitrievich, Kravčenko Jevgen Dmitrovič, Kravchenko Eugene Dmytrovych, Kravchenko Yevhen Dmytrovych, Kravchenko Ievgen Dmytrovych, Cravchenco Yevgen Dmytrovych, Kravčenko Êvgen Dmitrovič, Kravchenko Jevgen Dmitrovich, Кравченко Евгений Дмитриевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кравченко Євген Дмитрович»

2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
суддя
Подана
31 серпня 2018 р. 10:04
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя
Подана
21 березня 2017 р. 12:20
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
суддя
Подана
04 листопада 2016 р. 10:28
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
суддя
Подана
08 грудня 2017 р. 14:51
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя
Подана
23 березня 2018 р. 09:41
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
суддя
Подана
15 березня 2019 р. 11:27
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
28 жовтня 2016 р. 00:13
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
суддя
Подана
31 серпня 2018 р. 09:55
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
суддя
Подана
07 березня 2020 р. 16:42
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
суддя
Подана
16 листопада 2018 р. 11:09
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
суддя
Подана
23 вересня 2019 р. 11:55
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя сумського окружного адміністративного суду

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник керівника секретаріату Комітету
Подана
17 березня 2017 р. 10:18
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник керівника секретаріату Комітету
Подана
20 лютого 2018 р. 15:43
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
Подана
26 жовтня 2016 р. 08:41
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
10 жовтня 2016 р. 14:25
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник керівника секретаріату Комітету
Подана
25 лютого 2019 р. 08:28
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник керівника секретаріату Комітету
Подана
25 лютого 2020 р. 10:06