Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Коломієць Володимир Васильович
2014, Щорічна
2014, Щорічна
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Коломієць Володимир Васильович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Черкаська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник головного управління дфс у черкаській області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Руденко Олена Володимирівна
Дитина
Коломієць Ольга Володимирівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
145 506,00
784 878,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
130 110,00
17 400,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
15 396,00
767 478,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
4.3561 (га)
паї
24. Житлові будинки
25. Квартири
116.2 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
40.67 (м²)
30. Житлові будинки
240.5 (м²)
31. Квартири
88 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
59.1 (м²)
34. Інше нерухоме майно
311.3 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Touareg
2967 куб. см.
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 100 500,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 200 000,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 150,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-31 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kolomiiets' Volodymyr Vasyl'ovych, Kolomiyets Volodȳmȳr Vasȳlovȳch, Kolomietc Vladimir Vasilevich, Kolomijec' Volodimir Vasil'ovič, Коломиец Владимир Васильевич, Kolomiec Vladimir Vasil'yevich, Kolomiiets Volodymyr Vasylovych, Kolomiyets' Volodymyr Vasyl'ovych, Kolomiets Vladimir Vasil'evich, Kolomìêc′ Volodimir Vasil′ovič, Kolomiets Vladimir Vasil'yevich, Kolomijecʹ Volodymyr Vasylʹovyč, Kolomiiets Volodymyr Vasylovytch, Kolomijec' Volodimir Vasil'ovich, Kolomiets Vladimir Vasilevich, Kolomiec Vladimir Vasilevich, Коломієць Володимир Васильович, Kolomijez Wolodymyr Wasylowytsch, Colomiiets' Volodymyr Vasyl'ovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Коломієць Володимир Васильович»

2019, Після звільнення
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Старший дільничний офіцер поліції
Подана
22 лютого 2020 р. 14:11
2017, Щорічна
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
депутат
Подана
28 березня 2017 р. 23:22
2019, Перед звільненням
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
депутат
Подана
27 березня 2018 р. 17:04
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Старший дільничний офіцер поліції
Подана
06 березня 2018 р. 17:21
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
депутат
Подана
24 січня 2018 р. 12:09
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
депутат
Подана
26 березня 2019 р. 17:59
2018, Щорічна
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Старший дільничний офіцер поліції
Подана
18 березня 2017 р. 14:28
2016, Щорічна

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
помічник командира
Подана
05 березня 2018 р. 14:21
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Головний бухгалтер
Подана
17 березня 2017 р. 09:29
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Головний бухгалтер
Подана
11 березня 2019 р. 13:42
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
помічник командира
Подана
12 липня 2018 р. 14:41
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Головний бухгалтер
Подана
12 березня 2018 р. 14:58
2016, Щорічна
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
помічник командира
Подана
05 березня 2018 р. 14:29
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
військовослужбовець
Подана
12 лютого 2020 р. 11:58
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
помічник командира
Подана
11 березня 2017 р. 22:26
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
помічник командира
Подана
18 лютого 2019 р. 14:46
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Головний бухгалтер
Подана
15 березня 2020 р. 23:24
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
військовослужбовець
Подана
14 лютого 2020 р. 10:58