Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Римлянська Галина Олексіївна
2014, Щорічна
Посада
суддя сокирянського районного суду чернівецької області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя сокирянського районного суду чернівецької області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Римлянська Галина Олексіївна

2. Місце проживання: Область Чернівецька область Район Населений пункт Сокиряни Тип населенного пункту Місто Решта адреси 60200 Тип адреси None

3. Посада: Область Чернівецька область Відомство Загальний місцевий суд Посада суддя сокирянського районного суду чернівецької області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
578 725,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
209 443,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
8 252,00
10. матеріальна допомога
1 200,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
270 743,00
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
3 821,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
84 058,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
1 208,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Чернівецька область
м. Сокиряни
.0521 (га)
23. Земельні ділянки
Чернівецька область
Сокирянський район, с. Сербичани
1.47 (га)
24. Житлові будинки
Чернівецька область
м. Сокиряни
65.2 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz 210
2148 куб. см.
1999
35. Автомобілі легкові
ВАЗ 21213 'Нива'
1700 куб. см.
2002
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
ММЗ-81021
Автомобільний причіп
1995
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 6 005,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 1 000,00
UAH
48. придбаних у звітному році
UAH 1 000,00
UAH
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 1 000,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-12 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Rȳmlyanska Halȳna Oleksiyivna, Rymljanska Halyna Oleksijiwna, Rimlians'ka Galina Alekseevna, Римлянська Галина Алексеевна, Rimlyans'ka Galina Alekseevna, Rimlianska Galina Alekseevna, Rimljans'ka Galina Oleksiivna, Rymljans'ka Halyna Oleksiyivna, Rymlianska Galyna Oleksiivna, Rymlians'ka Halyna Oleksiivna, Rymljansʹka Halyna Oleksijivna, Rymlianska Halyna Olexiivna, Rymlianska Halyna Oleksiïvna, Rymlians'ca Galyna Olecsiivna, Rimlians'ka Galina Alexeevna, Rimljans'ka Galina Oleksijivna, Rymlianska Halyna Oleksiivna, Rymlyans'ka Halyna Oleksiyivna, Rimljans'ka Galina Alekseevna, Римлянська Галина Олексіївна, Rimlâns′ka Galina Oleksìïvna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Римлянська Галина Олексіївна»

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник відділу виконавчого апарату районної ради з правових питань та управління об'єктами спільної власності
Подана
26 лютого 2020 р. 12:11
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
27 жовтня 2016 р. 16:06
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя
Подана
10 березня 2017 р. 15:04
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
суддя
Подана
03 листопада 2016 р. 16:42
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
суддя
Подана
26 лютого 2020 р. 12:20
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
22 січня 2018 р. 15:36
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
голова суду
Подана
02 березня 2019 р. 14:17
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
голова суду
Подана
19 березня 2018 р. 15:38
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
начальник відділу виконавчого апарату з правових питань та управління об'єктами спільної власності
Подана
12 грудня 2020 р. 14:14
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
суддя
Подана
08 липня 2019 р. 09:43
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
радник голови районної ради з правових питань
Подана
05 листопада 2019 р. 16:07