Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Савчук Марія Володимирівна

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Савчук Марія Володимирівна

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Чернівецька область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду чернівецької області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
1952 р. н

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
290 316,43
39 040,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
251 918,43
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
13 398,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
3 810,00
страхові відшкодування
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
17 500,00
дохід від провадження незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
25 000,00
кредитна картка
17 730,00
пенсія
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
67.9 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.0967 (га)
29. Земельні ділянки
.1903 (га)
приватизація
30. Житлові будинки
55.5 (м²)
спадок
31. Квартири
190.5 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
21 (м²)
33. Гаражі
24 (м²)
34. Інше нерухоме майно
підвал
2 (м²)
34. Інше нерухоме майно
127 (м²)
4/1000 часток із 127 кв. м (спільне частково нежитлове приміщення

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
BMW 518
1796 куб. см.
1995
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби
ПГА
причіп бортовий
2005

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 222,00
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
UAH 222,00
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sawtschuk Marija Wolodymyriwna, Savčuk Marija Volodimirivna, Savchuk Mariya Volodȳmȳrivna, Savčuk Marija Volodymyrivna, Savčuk Marìâ Volodimirìvna, Savchuk Marija Vladimirovna, Savchuk Mariia Volodymyrivna, Savchuc Mariia Volodymyrivna, Савчук Марія Володимирівна, Savtchouk Mariia Volodymyrivna, Savchuk Mariya Vladimirovna, Савчук Мария Владимировна, Savchuk Marija Volodymyrivna, Savchuk Mariya Volodymyrivna, Savchuk Mariia Vladimirovna, Savchuk Marija Volodimirivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Савчук Марія Володимирівна»

Савчук Марія Володимирівна

Савчук Марія Володимирівна

Савчук Марія Володимирівна

Савчук Марія Володимирівна

 • 2018, Щорічна,
 • Запорізька область,
 • Східний офіс Держаудитслужби,
 • Завідувач сектору роботи з персоналом управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області відділу роботи з персоналом Східного офісу Держаудитслужби
 • подана 22 березня 2019 р. 16:10

Савчук Марія Володимирівна

 • 2017, Щорічна,
 • Запорізька область,
 • Східний офіс Держаудитслужби,
 • Головний спеціаліст сектору роботи з персоналом управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області відділу роботи з персоналом Східного офісу Держаудитслужби
 • подана 23 березня 2018 р. 15:39

Савчук Марія Володимирівна

 • 2019, Щорічна,
 • Запорізька область,
 • Східний офіс Держаудитслужби,
 • Завідувач сектору роботи з персоналом управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області відділу роботи з персоналом Східного офісу Держаудитслужби
 • подана 18 березня 2020 р. 18:16

Савчук Марія Володимирівна

Чат боти декларацій