Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Колотило Онуфрій Олександрович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Колотило Онуфрій Олександрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Чернівецька область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя апеляційного суду чернівецької області, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Колотило К. Р
Дитина
Колотило Т. О

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
328 328,28
152 515,50
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
274 702,90
149 309,12
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
13 479,20
97,12
  Національна Школа Суддів України, Чернівецький Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
39 396,18
3 009,26
10. матеріальна допомога
100,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
750,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
4565 (м²)
приватизована ділянка
23. Земельні ділянки
5100 (м²)
земельний пай успадкований
24. Житлові будинки
30 (м²)
житловий будинок житловою площею було придбано у 1994 році за 5 млн купонокарбованців (500 грн). Знесений у 2005 році у звязку з аварійним станом
25. Квартири
37.5 (м²)
приватизована, 1/2 частина. На праві спільной сумісной власності
25. Квартири
66.9 (м²)
приватизована, 1/2 частина. На праві спільной сумісной власності
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
37.5 (м²)
приватизована, 1/2 частина. На праві спільной сумісной власності
31. Квартири
66.9 (м²)
приватизована, 1/2 частина. На праві спільной сумісной власності
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai Accent
1396 куб. см.
2014
201 500,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 420 376,67
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
UAH 812,75
UAH
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 35 474,60
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
UAH 179,00
UAH
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-05 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kolotilo Onufrii Aleksandrovich, Kolotylo Onoufriy Oleksandrovytch, Kolotylo Onufrij Oleksandrowytsch, Kolotilo Onufriy Aleksandrovich, Колотило Онуфрій Олександрович, Kolotilo Onufrij Oleksandrovich, Kolotilo Onufrij Aleksandrovich, Kolotilo Anufry Aleksandrovich, Kolotylo Onufrii Olexandrovych, Kolotylo Onufrij Oleksandrovych, Colotylo Onufrii Olecsandrovych, Kolotilo Onufri Aleksandrovich, Kolotilo Onufrii Alexandrovich, Kolotilo Anufrii Alexandrovich, Kolotilo Onufry Aleksandrovich, Kolotilo Onufrìj Oleksandrovič, Kolotilo Anufrii Aleksandrovich, Kolotylo Onufriy Oleksandrovych, Kolotilo Anufrij Aleksandrovich, Колотило Онуфрий Александрович, Kolotilo Anufri Aleksandrovich, Kolotȳlo Onufriĭ Oleksandrovȳch, Kolotilo Anufriy Aleksandrovich, Kolotylo Onufrii Oleksandrovych, Колотило Ануфрий Александрович, Kolotilo Onufrij Oleksandrovič, Kolotylo Onufrij Oleksandrovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Колотило Онуфрій Олександрович»

Колотило Онуфрій Олександрович

 • 2019, Форма змін,
 • Чернівецький апеляційний суд,
 • Судщдя Чернівецького апеляційного суду, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення
 • подана 30 серпня 2019 р. 16:19

Колотило Онуфрій Олександрович

Колотило Онуфрій Олександрович

 • 2019, Форма змін,
 • Чернівецький апеляційний суд,
 • Суддя Чернівецького апеляційного суду, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правовпорушення
 • подана 31 жовтня 2019 р. 15:43

Колотило Онуфрій Олександрович

Колотило Онуфрій Олександрович

 • 2019, Форма змін,
 • Чернівецький апеляційний суд,
 • Суддя Чернівецького апеляційного суду, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення
 • подана 27 грудня 2019 р. 09:45

Колотило Онуфрій Олександрович

Колотило Онуфрій Олександрович

 • 2019, Форма змін,
 • Чернівецький апеляційний суд,
 • Суддя Чернівецького апеляційного суду, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення
 • подана 26 квітня 2019 р. 09:27

Колотило Онуфрій Олександрович

Колотило Онуфрій Олександрович

 • 2019, Форма змін,
 • Чернівецький апеляційний суд,
 • Суддя Чернівецького апеляційного суду, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення
 • подана 31 січня 2019 р. 11:16

Колотило Онуфрій Олександрович

Колотило Онуфрій Олександрович

Колотило Онуфрій Олександрович

Чат боти декларацій