Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Герасимчук Ніна Павлівна
2014, Щорічна
Посада
голова білогірського районного суду хмельницької області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
голова білогірського районного суду хмельницької області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Герасимчук Ніна Павлівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Хмельницька область Відомство Загальний місцевий суд Посада голова білогірського районного суду хмельницької області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Герасимчук В. П

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
456 052,25
77 038,96
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
216 242,71
51 561,79
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
703,84
309,61
10. матеріальна допомога
12 180,00
8 000,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
113 880,00
пенсійні виплати
15 667,56
Пенсійні виплати
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
1 123,86
1 500,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
111 921,84
перерахунок пенсій за 2007-2014 р. р
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1800 (м²)
23. Земельні ділянки
1200 (м²)
23. Земельні ділянки
15088 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
70 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
2135 (м²)
29. Земельні ділянки
16300 (м²)
29. Земельні ділянки
28843 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
110 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
48 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Skoda Yeti Elegance
1800 куб. см., 118 кВт ,1 /2 частини
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Skoda Yeti Elegance
1800 куб. см., 118 кВт ,1 /2 частина
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 5 698,40
UAH
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
9 311,00
46. вкладених у звітному році
UAH 5 698,40
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 3 379,46
UAH
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 8,04
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
54 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
14 979,76
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
6 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
1,19
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Herasymtchouk Nina Pavlivna, Gerasimchuk Nina Pavlivna, Gerasymchuc Nina Pavlivna, Gerasimčuk Nìna Pavlìvna, Herasymčuk Nina Pavlivna, Herasymtschuk Nina Pawliwna, Herasȳmchuk Nina Pavlivna, Gerasimčuk Nina Pavlivna, Gerasymchuk Nina Pavlivna, Герасимчук Нина Павловна, Gerasimchuk Nina Pavlovna, Herasymchuk Nina Pavlivna, Герасимчук Ніна Павлівна

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Герасимчук Ніна Павлівна»

2016, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016
Посада
голова Білогірського районного суду Хмельницької області
Подана
17 жовтня 2016 р. 14:57
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя Білогірського районного суду Хмельницької області
Подана
30 березня 2017 р. 20:38
2016, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2016, Уточнена
Посада
голова Білогірського районного суду Хмельницької області
Подана
18 жовтня 2016 р. 17:28
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
голова Білогірського районного суду Хмельницької області
Подана
18 жовтня 2016 р. 16:15