Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Подубинський Богдан Володимирович
2014, Щорічна
Посада
прокурор херсонської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
прокурор херсонської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Подубинський Богдан Володимирович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Херсонська область Відомство Прокуратура Посада прокурор херсонської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Подубинська Г. В
Дитина
Подубінський І. В
Батьки
Подубінська М. М

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
290 293,00
48 869,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
154 624,00
34 113,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
526,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
135 143,00
14 756,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1600 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
90.9 (м²)
25. Квартири
52.4 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
127.02 (м²)
31. Квартири
90.9 (м²)
31. Квартири
52.4 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
16.8 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda CX-7
2261 куб. см., 175 кВт ., 4700 см
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-26 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Podubynskyj Bohdan Wolodymyrowytsch, Podubynskyi Bohdan Volodymyrovych, Podubȳnskȳĭ Bohdan Volodȳmȳrovȳch, Подубинский Богдан Владимирович, Podubins'kij Bogdan Volodimirovich, Podubinski Bogdan Vladimirovich, Podubyns'cyi Bogdan Volodymyrovych, Podubinskiy Bogdan Vladimirovich, Подубинський Богдан Володимирович, Podubynsky Bohdan Volodymyrovych, Podubinskij Bogdan Vladimirovich, Podubyns'kyi Bohdan Volodymyrovych, Podubins′kij Bogdan Volodimirovič, Podoubynskyy Bohdan Volodymyrovytch, Podubynskyi Bogdan Volodymyrovych, Podubinsky Bogdan Vladimirovich, Podubyns'kyj Bohdan Volodymyrovych, Podubyns'kyy Bohdan Volodymyrovych, Podubynski Bohdan Volodymyrovych, Podubinskii Bogdan Vladimirovich, Podubynsʹkyj Bohdan Volodymyrovyč, Podubins'kij Bogdan Volodimirovič

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Подубинський Богдан Володимирович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
31 серпня 2018 р. 11:57
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
04 грудня 2017 р. 12:41
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
28 грудня 2018 р. 09:29
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
25 червня 2018 р. 10:30
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
01 листопада 2018 р. 12:21
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
10 вересня 2019 р. 09:49
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Прокурор області
Подана
28 вересня 2018 р. 11:20
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
21 березня 2018 р. 16:41
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
20 березня 2019 р. 14:41
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
19 липня 2019 р. 12:50
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
10 вересня 2019 р. 09:38
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Прокурор Рівненської області
Подана
31 липня 2018 р. 10:06