Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Справедливий Дмитро Олександрович
2014, Щорічна
Місце праці
Посада
заступник прокурора оболонського району міста києва
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Місце праці
Посада
заступник прокурора оболонського району міста києва
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Справедливий Дмитро Олександрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Прокуратура Посада заступник прокурора оболонського району міста києва

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дитина
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
114 259,00
368 514,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
114 259,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
368 514,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
2500 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
118 (м²)
25. Квартири
197.6 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
16.1 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
2500 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
197.6 (м²)
31. Квартири
68 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
10.1 (м²)
34. Інше нерухоме майно
16.1 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Camry
2.996 куб. см.
2005
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Venza
2672 куб. см.
2013
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz S 500
спадщина, 4600 куб. см.
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-01-28 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Spravedlivyy Dmitriy Aleksandrovich, Spravedlyvyi Dmytro Olecsandrovych, Spravedlyvyy Dmytro Oleksandrovytch, Spravedlyvy Dmytro Oleksandrovych, Sprawedlywyj Dmytro Oleksandrowytsch, Spravedlivyi Dmitrii Aleksandrovich, Spravedlyvyi Dmytro Oleksandrovych, Spravedlivyi Dmitrii Alexandrovich, Справедливый Дмитрий Александрович, Spravedlyvyy Dmytro Oleksandrovych, Spravedlyvyi Dmitry Oleksandrovych, Spravedlivyi Dmitri Aleksandrovich, Spravedlyvi Dmytro Oleksandrovych, Spravedlivij Dmitro Oleksandrovich, Spravedlyvyi Dimitry Oleksandrovych, Справедливий Дмитро Олександрович, Spravedlyvyj Dmytro Oleksandrovych, Spravedlivij Dmitro Oleksandrovič, Spravedlyvyj Dmytro Oleksandrovyč, Spravedlyvyi Dmytro Olexandrovych, Spravedlivyi Dimitry Aleksandrovich, Spravedlȳvȳĭ Dmȳtro Oleksandrovȳch, Spravedlivyi Dmitry Aleksandrovich, Spravedlivyj Dmitrij Aleksandrovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Справедливий Дмитро Олександрович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури №5
Подана
02 серпня 2019 р. 19:02
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
21 березня 2018 р. 17:55
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
25 березня 2019 р. 17:10
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
керівник Київської місцевої прокуратури номер 5 міста Києва
Подана
29 січня 2019 р. 16:32
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
03 березня 2020 р. 19:37
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
30 березня 2018 р. 18:57
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
14 лютого 2017 р. 12:05
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
15 березня 2017 р. 18:33
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
24 жовтня 2016 р. 12:31
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
31 липня 2018 р. 12:11
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
06 березня 2020 р. 12:16
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Керівник Київської місцевої прокуратури номер п'ять
Подана
03 березня 2020 р. 12:23