Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Слесарчук Оксана Миколаївна
2014, Щорічна
Посада
начальник управління податкового та митного аудиту гу міндоходів у рівненській області, начальник управління податкового та митного аудиту дфс у рівненській області, застуник начальника гу дфс у рівненській області.
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник управління податкового та митного аудиту гу міндоходів у рівненській області, начальник управління податкового та митного аудиту дфс у рівненській області, застуник начальника гу дфс у рівненській області.
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Слесарчук Оксана Миколаївна

2. Місце проживання: Область Рівненська область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Рівненська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник управління податкового та митного аудиту гу міндоходів у рівненській області, начальник управління податкового та митного аудиту дфс у рівненській області, застуник начальника гу дфс у рівненській області.

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Слесарчук Олександр Петрович
Дитина
Слесарчук Ірина Олександрівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
88 983,00
198 005,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
86 187,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
433,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
198 005,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
2 363,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-30 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Слесарчук Оксана Николаевна, Slesarčuk Oksana Mikolaïvna, Slesarčuk Oksana Mikolaivna, Slesarchuk Oksana Mikolajivna, Slesarchuk Oksana Mykolayivna, Slesarčuk Oksana Mykolajivna, Slesarchuc Ocsana Mycolaivna, Slesarchuk Oksana Mȳkolayivna, Slesarchuk Oksana Nikolaevna, Slesartschuk Oksana Mykolajiwna, Slesarchuk Oxana Mykolaivna, Slesartchouk Oksana Mykolaïvna, Слесарчук Оксана Миколаївна, Slesarchuk Oxana Nikolaevna, Slesarchuk Oksana Mykolaivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Слесарчук Оксана Миколаївна»

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
заступник начальника
Подана
22 березня 2017 р. 12:58
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
заступник начальника управління - начальник відділу перевірок з окремих питань управління аудиту
Подана
13 березня 2019 р. 15:03
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника управління - начальник відділу перевірок окремих платників та з окремих питань управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування
Подана
13 березня 2020 р. 15:39
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник начальника
Подана
27 жовтня 2016 р. 18:18
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
заступник начальника
Подана
27 березня 2018 р. 15:49
2015

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та бухгалтерського обліку
Подана
13 березня 2019 р. 10:28
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та бухгалтерського обліку
Подана
15 березня 2018 р. 13:56
2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
головний державний інспектор сектору фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
Подана
13 травня 2017 р. 15:30
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та бухгалтерського обліку
Подана
13 червня 2017 р. 17:54
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та бухгалтерського обліку
Подана
13 березня 2020 р. 14:12
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
головний державний інспектор сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб
Подана
16 березня 2018 р. 11:34
2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
головний державний інспектор сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб
Подана
13 травня 2017 р. 10:06
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний державний інспектор сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб
Подана
16 березня 2017 р. 17:53