Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Рябішин Андрій Олександрович
2014, Щорічна
Посада
суддя - голова апеляційного суду полтавської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Рябішин Андрій Олександрович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Полтавська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада суддя - голова апеляційного суду полтавської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Рябішина Лариса Миколаївна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
300 669,00
18 426,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
273 192,00
18 426,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
27 477,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
3000 (м²)
24. Житлові будинки
150.1 (м²)
ж - 70,4
25. Квартири
72.3 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
44.8 (м²)
28. Інше нерухоме майно
49.9 (м²)
28. Інше нерухоме майно
2.25 (м²)
28. Інше нерухоме майно
8.53 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Hyundai Santa FE
Об'єм - 2200 , потужність-197
2012
40. Автомобілі легкові
Peugeot 207
1400 куб. см., к.с. 90
2010
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 4,29
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 5 325,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-02-03 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Рябішин Андрій Олександрович, Râbìšin Andrìj Oleksandrovič, Rjabishin Andrej Aleksandrovich, Riabishyn Andrii Oleksandrovych, Rjabishin Andrij Oleksandrovich, Ryabishȳn Andriĭ Oleksandrovȳch, Riabishyn Andrii Olecsandrovych, Rjabischyn Andrij Oleksandrowytsch, Rjabišin Andrij Oleksandrovič, Ryabishyn Andriy Oleksandrovych, Riabichyn Andriy Oleksandrovytch, Ryabishin Andrey Aleksandrovich, Rjabišyn Andrij Oleksandrovyč, Riabishyn Andrii Olexandrovych, Riabishin Andrei Alexandrovich, Рябишин Андрей Александрович, Riabishin Andrei Aleksandrovich, Rjabishyn Andrij Oleksandrovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Рябішин Андрій Олександрович»

2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
суддя
Подана
23 серпня 2018 р. 12:41
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
03 травня 2018 р. 09:42
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
30 серпня 2018 р. 14:01
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
суддя
Подана
05 березня 2020 р. 11:28
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
30 липня 2018 р. 12:45
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
суддя
Подана
30 травня 2018 р. 13:23
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя
Подана
23 травня 2020 р. 12:50
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
суддя
Подана
19 березня 2019 р. 13:11
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
суддя
Подана
08 грудня 2017 р. 09:33
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
суддя
Подана
07 листопада 2017 р. 12:36
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
суддя
Подана
04 грудня 2017 р. 13:23
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя
Подана
14 березня 2018 р. 07:52

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
продавець
Подана
07 грудня 2017 р. 08:39
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
продавець , депутат Надержинщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області
Подана
01 серпня 2019 р. 16:07
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
продавець , депутат сільської ради після припинення повноважень
Подана
23 серпня 2019 р. 12:30
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
продавець
Подана
06 грудня 2017 р. 12:58
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
продавець , депутат Надержинщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області
Подана
21 березня 2017 р. 14:35
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
продавець , депутат Надержинщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області
Подана
20 березня 2019 р. 15:22
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
продавець
Подана
17 березня 2020 р. 07:35
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
продавець , депутат Надержинщинської сільської ради Полтавського району Полтавської області
Подана
12 березня 2018 р. 11:16
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
продавець /депутат місцевої ради після спливу повноважень
Подана
11 вересня 2019 р. 10:43