Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Райковський Броніслав Станіславович
2014, Щорічна
Посада
член центральної виборчої комісії
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
член центральної виборчої комісії
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Райковський Броніслав Станіславович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Центральна виборча комісія Посада член центральної виборчої комісії

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Райковська Л. А

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
257 526,00
140 308,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
257 526,00
140 308,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1820 (м²)
23. Земельні ділянки
20580 (м²)
23. Земельні ділянки
1020 (м²)
24. Житлові будинки
80.6 (м²)
25. Квартири
57.8 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1200 (м²)
29. Земельні ділянки
1000 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser Prado
3956 куб. см.
2006
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Rav 4
2000 куб. см.
2007
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 20 243,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 26 634,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-27 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Raykovskyy Bronislav Stanislavovytch, Raikovskyi Bronislav Stanislavovych, Rajkovs'kij Bronislav Stanislavovič, Raikovsky Bronislav Stanislavovich, Райковський Броніслав Станіславович, Rajkovskij Bronislav Stanislavovich, Raikovski Bronislav Stanislavovich, Rajkovsʹkyj Bronislav Stanislavovyč, Райковский Бронислав Станиславович, Rajkowskyj Bronislaw Stanislawowytsch, Raikovs'kyi Bronislav Stanislavovych, Rajkovs'kyj Bronislav Stanislavovych, Raikovski Bronislav Stanislavovych, Raykovs'kyy Bronislav Stanislavovych, Rajkovs'kij Bronislav Stanislavovich, Raykovskiy Bronislav Stanislavovich, Raĭkovskȳĭ Bronislav Stanislavovȳch, Raicovs'cyi Bronislav Stanislavovych, Rajkovs′kij Bronìslav Stanìslavovič, Raikovsky Bronislav Stanislavovych, Raikovskii Bronislav Stanislavovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Райковський Броніслав Станіславович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
02 березня 2018 р. 13:45
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
27 жовтня 2016 р. 18:39
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
06 березня 2017 р. 12:06
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
13 липня 2017 р. 15:36
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
02 жовтня 2018 р. 14:13
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
22 березня 2018 р. 18:11
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
не працюю
Подана
16 жовтня 2018 р. 12:32
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
07 червня 2017 р. 13:09
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
07 лютого 2017 р. 12:12
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
пенсіонер
Подана
05 січня 2019 р. 16:28
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
член центральної виборчої комісії