Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Клименко Юлія Леонідівна
2014, Щорічна
Посада
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі україни - керівник апарату
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі україни - керівник апарату
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Клименко Юлія Леонідівна

2. Місце проживання: Область м. Київ Район Населений пункт Київ Тип населенного пункту Місто Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство економічного розвитку і торгівлі / Міністерство економіки Посада заступник міністра економічного розвитку і торгівлі україни - керівник апарату

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Сірко-Галущенко А. С.
Дитина
Сірко-Галущенко С. А.
Дитина
Клименко Є. К
Дитина
Сірко-Галущенко С. А.
Дитина
Сірко-Галущенко Є. А.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 221 113,00
501 353,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
985 460,97
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
1 200,00
135 000,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
5 000,25
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
219 617,00
366 953,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
9 834,50
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
Київська область
576 (м²)
23. Земельні ділянки
Київська область
905 (м²)
87 560,00
23. Земельні ділянки
Київська область
1207.6 (м²)
1 000,00
24. Житлові будинки
25. Квартири
м. Київ
116.5 (м²)
1 996 770,00
25. Квартири
м. Київ
45.3 (м²)
50 000,00
26. Садовий (дачний) будинок
42.2 (м²)
36 878,00
26. Садовий (дачний) будинок
237.3 (м²)
160 000,00
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
м. Київ
214.4 (м²)
31. Квартири
м. Київ
165.1 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
м. Київ
109.1 (м²)
34. Інше нерухоме майно
м. Київ
102.2 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Corolla
1.6 куб.дм
2014
301 547,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota Camry
2.2 куб.дм
2008
40. Автомобілі легкові
Toyota Sequoia
5.7 куб.дм
2010
40. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser
4.7 куб.дм
2003
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 42 016,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 28 766,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
UAH 13 250,00
UAH
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 20 500,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 36 800,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
14 500,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
11 280,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
13 163,96
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
26 400,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-23 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Klymenko Yuliia Leonidivna, Klymenko Yulia Leonidivna, Klimenko Julia Leonidovna, Klymenko Yuliya Leonidivna, Клименко Юлія Леонідівна, Klymenko Julija Leonidiwna, Клименко Юлия Леонидовна, Klymenko Iuliia Leonidivna, Klimenko Julija Leonidivna, Klimenko Yulia Leonidovna, Clymenco Yuliia Leonidivna, Klymenko Julia Leonidivna, Klimenko Yuliya Leonidovna, Klimenko Julija Leonidovna, Klymenko Julija Leonidivna, Klimenko Ûlìâ Leonìdìvna, Klimenko Iuliia Leonidovna, Klymenko Iouliia Leonidivna, Klȳmenko Yuliya Leonidivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Клименко Юлія Леонідівна»

2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі україни - керівник апарату
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член наглядової ради
Подана
27 квітня 2018 р. 08:40
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
провідний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборів
Подана
17 березня 2017 р. 13:23
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член наглядової ради
Подана
22 листопада 2018 р. 17:51
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
провідний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборів
Подана
27 березня 2020 р. 08:37
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член Наглядової ради
Подана
19 квітня 2018 р. 11:45
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
член правління
Подана
30 березня 2018 р. 00:25
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Лугинської районної державної адміністрації
Подана
06 березня 2019 р. 19:37
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Член наглядової ради
Подана
17 листопада 2017 р. 12:33
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Наглядової ради
Подана
07 травня 2019 р. 16:31
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Лугинської районної державної адміністрації
Подана
04 березня 2020 р. 19:45
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член наглядової ради
Подана
04 червня 2018 р. 22:22