Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Чупахін Олександр Михайлович
2014, Щорічна
Посада
член центральної виборчої комісії
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
член центральної виборчої комісії
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Чупахін Олександр Михайлович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Центральна виборча комісія Посада член центральної виборчої комісії

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Чупахіна Н. Т

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
665 023,00
55 872,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
217 288,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
228 161,00
31 645,00
10. матеріальна допомога
31 039,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
188 535,00
24 227,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
79.5 (м²)
1/3 від 79,5
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
79.5 (м²)
1/3 від 79,5
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
ВАЗ 21013
1200 куб. см., 47 кВт
1986
35. Автомобілі легкові
Toyota 4Runner
3956 куб. см., 198.5 кВт
2010
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 1 918 261,00
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 1 872 361,00
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 50 000,00
UAH
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 176 492,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
10 450,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
22 012,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Čupahin Oleksandr Mihajlovič, Tchoupakhin Oleksandr Mykhaylovytch, Chupakhin Olexandr Mykhailovych, Chupakhin Oleksandr Mykhailovych, Chupakhin Aleksandr Mikhailovich, Čupahìn Oleksandr Mihajlovič, Čupaxin Oleksandr Myxajlovyč, Tschupachin Oleksandr Mychajlowytsch, Chupahin Aleksandr Mihajlovich, Chupakhin Oleksandr Mȳkhaĭlovȳch, Chupahin Alexandr Mihailovich, Chupakhin Aleksandr Mikhaylovich, Чупахин Александр Михайлович, Chupakhin Oleksandr Mikhajlovich, Чупахін Олександр Михайлович, Chupakhin Oleksandr Mykhaylovych, Chupakhin Olecsandr Mykhailovych, Chupahin Aleksandr Mihailovich, Chupakhin Oleksandr Mykhajlovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Чупахін Олександр Михайлович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
член ЦВК
Подана
07 березня 2018 р. 13:40
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
04 квітня 2017 р. 13:04
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
пенсионер
Подана
17 жовтня 2018 р. 12:05
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
27 червня 2017 р. 14:28
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
15 березня 2018 р. 17:11
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
07 жовтня 2018 р. 12:18
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
30 березня 2017 р. 16:56
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
член Центральної виборчої комісії
Подана
26 жовтня 2016 р. 23:00
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Місце праці
Посада
пенсіонер
Подана
21 березня 2019 р. 15:25
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Член Центральної виборчої комісії
Подана
27 липня 2017 р. 14:56
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
член центральної виборчої комісії