Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Прокоф'єв Дмитро Ігорович
2014, Щорічна
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник дпі у центральному районі м. миколаєва гу дфс у миколаїській області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Прокоф'єв Дмитро Ігорович

2. Місце проживання: Область Миколаївська область Район Населений пункт Миколаїв Тип населенного пункту Місто Решта адреси 54007 Тип адреси None

3. Посада: Область Миколаївська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник дпі у центральному районі м. миколаєва гу дфс у миколаїській області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Прокоф'єва М. В
Дитина
Прокоф'єва А. Д
Дитина
Прокоф'єва К. Д

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
999 815,00
997 298,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
23 073,00
9 646,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
520 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
455 542,00
987 652,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
1 200,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Миколаївська область
м. Миколаїв
42 (м²)
1/2 магазину промтоварів
28. Інше нерухоме майно
Миколаївська область
м. Миколаїв
49 (м²)
1/2 магазину промтоварів
28. Інше нерухоме майно
Миколаївська область
м. Миколаїв
650 (м²)
нежитлове приміщення
28. Інше нерухоме майно
Миколаївська область
м. Миколаїв
183 (м²)
нежитлове приміщення
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
Миколаївська область
м. Миколаїв
900 (м²)
30. Житлові будинки
Миколаївська область
м. Миколаїв
392 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota Camry
2400 куб. см.
2005
35. Автомобілі легкові
Daewoo Sens
1200 куб. см.
2004
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mazda CX-5
1997 куб. см., 150 к. с
2012
40. Автомобілі легкові
Mazda 6
1997 куб. см., 150 к. с
2014
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
120 000,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
30 000,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-12 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Prokof'êv Dmitro Ìgorovič, Prokof'yev Dimitry Igorevich, Prokofjew Dmytro Ihorowytsch, Prokof'yev Dmitriy Igorevich, Прокофьев Дмитрий Игоревич, Prokof'ev Dmitrij Igorevich, Prokofjev Dmytro Ihorovyč, Прокоф'єв Дмитро Ігорович, Prokof'yev Dmitrii Igorevich, Prokofiev Dimitry Ihorovych, Prokof'jev Dmitro Igorovich, Prokof'yev Dmytro Ihorovych, Procof'yev Dmytro Igorovych, Prokofiev Dmytro Ihorovych, Prokof'yev Dmitry Igorevich, Prokofiev Dmitry Ihorovych, Prokof'yev Dmitri Igorevich, Prokofyev Dmȳtro Ihorovȳch, Prokofiev Dmytro Ihorovytch, Prokofjev Dmitro Igorovič, Prokofiev Dmytro Igorovych, Prokofev Dmitrii Igorevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Прокоф'єв Дмитро Ігорович»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області
Подана
24 березня 2019 р. 11:46
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Начальник ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області
Подана
28 жовтня 2016 р. 05:50
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області
Подана
29 березня 2018 р. 22:55
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області
Подана
15 березня 2020 р. 00:15
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Начальник ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області
Подана
23 березня 2017 р. 20:09
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
Начальник ГУ ДФС у Миколаївській області
Подана
10 квітня 2017 р. 22:35
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
заступник начальника
Подана
06 листопада 2017 р. 22:17
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
заступник начальника
Подана
24 березня 2019 р. 01:50