Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Береговий Сергій Анатолійович
2014, Щорічна
2014, Щорічна
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Береговий Сергій Анатолійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Київська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада заступник начальника дпі у києво-святошинському районі

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Берегова В. С
Дитина
Береговий Д. С,
Дитина
Берегова Г. С
Дитина
Берегова В. С

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
352 980,00
992 173,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
52 452,00
4 703,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
37 528,00
10. матеріальна допомога
720,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
263 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
986 750,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1600 (м²)
24. Житлові будинки
385 (м²)
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
назва не вказана
4500 куб. см., 236 л. с
2010
40. Автомобілі легкові
назва не вказана
2200 куб. см.
2013
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 788 428,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-23 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Beregovoi Sergei Anatolevich, Berehovy Serhii Anatoliiovych, Beregovyi Sergii Anatoliiovych, Береговий Сергій Анатолійович, Beregovij Sergìj Anatolìjovič, Beregovoi Sergei Anatolievich, Beregovij Sergij Anatolijovič, Beregovoj Sergej Anatol'evich, Berehovȳĭ Serhiĭ Anatoliĭovȳch, Berehovi Serhii Anatoliiovych, Береговой Сергей Анатольевич, Berehovyy Serhiy Anatoliyovytch, Береговой Сергей Анатолиевич, Beregovoj Sergej Anatolievich, Beregovoy Sergey Anatol'yevich, Berehowyj Serhij Anatolijowytsch, Berehovyi Serhii Anatoliiovych, Berehovyj Serhij Anatolijovyč, Berehovyj Serhij Anatolijovych, Beregovoy Sergey Anatolievich, Berehovyy Serhiy Anatoliyovych, Beregovoi Sergei Anatol'yevich, Beregovij Sergij Anatolijovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Береговий Сергій Анатолійович»

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
НАЧАЛЬНИК КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
Подана
17 березня 2020 р. 17:19
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Начальник управління
Подана
24 квітня 2018 р. 13:12
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
начальк управління обслуговування платників
Подана
21 березня 2017 р. 18:00
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
Подана
14 березня 2018 р. 18:26
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальк управління обслуговування платників
Подана
19 жовтня 2016 р. 17:55
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
НАЧАЛЬНИК ДПІ
Подана
18 березня 2019 р. 13:03
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Перший заступник началька
Подана
17 січня 2018 р. 09:30
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
головний державний податковий інспектор
Подана
30 серпня 2018 р. 12:47