Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Луговський Володимир Геннадійович
2014, Щорічна
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник дпі у києво-святошинському районі гу дфс у київської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Луговський Володимир Геннадійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Київська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник дпі у києво-святошинському районі гу дфс у київської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Бабій
Дитина
Луговська
Дитина
Луговська

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
90 765,00
3 130 954,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
53 819,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
4 786,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
32 160,00
17 896,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
197 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
2 690 000,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
182 (м²)
25. Квартири
22.6 (м²)
22,6 м - 1/3 від 67,9 м
25. Квартири
44.6 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
36.7 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
3500 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
129.6 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
299.4 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
15.8 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 36 000,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 300 000,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 2 714 000,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
90 000,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
45 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-16 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Luhovs'kyj Volodymyr Hennadijovych, Luhovski Volodymyr Hennadiiovych, Lugovskiy Vladimir Gennad'yevich, Lugovski Vladimir Gennadievich, Луговский Владимир Геннадиевич, Lugovsky Vladimir Gennad'yevich, Luhovs'kyy Volodymyr Hennadiyovych, Luhovsky Volodymyr Hennadiiovych, Lugovskii Vladimir Gennadievich, Lugovs'cyi Volodymyr Gennadiiovych, Louhovskyy Volodymyr Hennadiyovytch, Lugovski Vladimir Gennad'yevich, Lugovskyi Volodymyr Gennadiiovych, Lugovskii Vladimir Gennad'yevich, Luhovskȳĭ Volodȳmȳr Hennadiĭovȳch, Lugovs'kij Volodimir Gennadijovič, Luhovskyi Volodymyr Hennadiiovych, Luhovs'kyi Volodymyr Hennadiiovych, Luhowskyj Wolodymyr Hennadijowytsch, Луговський Володимир Геннадійович, Luhovsʹkyj Volodymyr Hennadijovyč, Луговский Владимир Геннадьевич, Lugovs'kij Volodimir Gennadijovich, Lugovskiy Vladimir Gennadievich, Lugovsky Vladimir Gennadievich, Lugovskii Vladimir Gennadevich, Lugovs′kij Volodimir Gennadìjovič, Lugovskij Vladimir Gennad'evich, Lugovskij Vladimir Gennadievich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Луговський Володимир Геннадійович»

2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
начальник
Подана
20 жовтня 2016 р. 15:18
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
заступник начальника - начальник Житомирського управління
Подана
12 березня 2018 р. 16:55
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
начальник
Подана
10 березня 2017 р. 11:00
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Заступник начальника - начальник Житомирського управління
Подана
02 лютого 2018 р. 13:40
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник Житомирського управління
Подана
07 травня 2020 р. 17:45
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник Житомирського управління
Подана
05 березня 2019 р. 11:13
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
начальник Житомирського управління
Подана
05 березня 2019 р. 16:28

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
завфілією Садиба родини Лизогубів смт Седнів
Подана
25 березня 2020 р. 10:24
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
на чальник фінансово- економічного відділу (декретна відпустка)
Подана
31 грудня 2019 р. 00:21
2016, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2016
Посада
Головний спеціаліст Відділу секретаріату Управління апарату Миколаївської міської ради
Подана
02 червня 2017 р. 15:22
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник начальника слідчого управління - начальник відділу ГУНП в Чернігівській області
Подана
28 жовтня 2016 р. 09:16
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник начальника управління - начальний Відділу у Сокальському районі
Подана
12 лютого 2019 р. 10:04
2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
Головний спеціаліст-бухгалтер
Подана
23 січня 2017 р. 18:34
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Місце праці
Посада
головний спеціаліст Посольства України в Республіці Білорусь
Подана
02 жовтня 2018 р. 07:59
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
старший кухар їдальні відділення продовольчого забезпечення відділу матеріального забезпечення військової частини 9930
Подана
18 лютого 2017 р. 19:43
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
головний специаліст планово-аналітичного відділу управління планування та розвитку персоналу
Подана
25 січня 2019 р. 13:42
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Начальник економічного відділу
Подана
12 лютого 2019 р. 11:27
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
Головний спеціаліст Відділу секретаріату Управління апарату Миколаївської міської ради
Подана
20 березня 2018 р. 15:38
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Начальник економічного відділу
Подана
18 лютого 2019 р. 08:56