Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Луговський Володимир Геннадійович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Київська область Відомство Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/ Посада начальник дпі у києво-святошинському районі гу дфс у київської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Бабій
Дитина
Луговська
Дитина
Луговська

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
90 765,00
3 130 954,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
53 819,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
4 786,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
32 160,00
17 896,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
197 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
2 690 000,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
182 (м²)
25. Квартири
22.6 (м²)
22,6 м - 1/3 від 67,9 м
25. Квартири
44.6 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
36.7 (м²)
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
3500 (м²)
30. Житлові будинки
31. Квартири
129.6 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
299.4 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
15.8 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 36 000,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 300 000,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
UAH 2 714 000,00
UAH

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
90 000,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
45 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-16 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Луговський Володимир Геннадійович, Luhovskyi Volodymyr Hennadiiovych, Луговский Владимир Геннадьевич, Luhovs'kyi Volodymyr Hennadiiovych, Lugovski Vladimir Gennad'yevich, Luhovsʹkyj Volodymyr Hennadijovyč, Luhovs'kyj Volodymyr Hennadijovych, Lugovsky Vladimir Gennad'yevich, Lugovskii Vladimir Gennad'yevich, Lugovs'kij Volodimir Gennadijovich, Louhovskyy Volodymyr Hennadiyovytch, Lugovs'kij Volodimir Gennadijovič, Luhowskyj Wolodymyr Hennadijowytsch, Луговский Владимир Геннадиевич, Lugovskiy Vladimir Gennadievich, Lugovskij Vladimir Gennad'evich, Lugovskyi Volodymyr Gennadiiovych, Lugovskij Vladimir Gennadievich, Lugovs′kij Volodimir Gennadìjovič, Luhovskȳĭ Volodȳmȳr Hennadiĭovȳch, Lugovs'cyi Volodymyr Gennadiiovych, Lugovskii Vladimir Gennadevich, Lugovski Vladimir Gennadievich, Lugovskii Vladimir Gennadievich, Lugovskiy Vladimir Gennad'yevich, Lugovsky Vladimir Gennadievich, Luhovsky Volodymyr Hennadiiovych, Luhovs'kyy Volodymyr Hennadiyovych, Luhovski Volodymyr Hennadiiovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Луговський Володимир Геннадійович»

Луговський Володимир Геннадійович

Луговський Володимир Геннадійович

Луговський Володимир Геннадійович

1

Луговський Володимир Геннадійович

1

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

Луговська Людмила Петрівна

  • 2016, Щорічна,
  • Черкаська область,
  • військова частина 9930,
  • старший кухар їдальні відділення продовольчого забезпечення відділу матеріального забезпечення військової частини 9930
  • подана 18 лютого 2017 р. 19:43

Луговська Галина Володимирівна

Луговська Аліна Віталіївна

Луговська Тетяна Сергіївна

Луговська Людмила Анатоліївна

Луговська Оксана Анатоліївна

Луговська Ірина Володимирівна

  • 2018, Форма змін,
  • МЗС України,
  • головний спеціаліст Посольства України в Республіці Білорусь
  • подана 02 жовтня 2018 р. 07:59

Луговська Ольга Олександрівна

Луговська Світлана Вікторівна

Луговська Світлана Вікторівна

Чат боти декларацій