Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Бутович Олександр Іванович
2014, Щорічна
Посада
прокурор міста біла церква
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
прокурор міста біла церква
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Бутович Олександр Іванович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Київська область Відомство Прокуратура Посада прокурор міста біла церква

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Бутович І. В
Дитина
Бутович Олександра Олександрівна
Дитина
Бутович Катерина Олександрівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
142 939,00
19 006,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
142 939,00
19 006,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
38949 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
68.7 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
500 (м²)
30. Житлові будинки
288 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Chevrolet Niva
1690 куб. см.
2005
35. Автомобілі легкові
Toyota Avensis
1794 куб. см.
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-01-23 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Butovych Olecsandr Ivanovych, Butovič Oleksandr Ivanovič, Butovič Oleksandr Ìvanovič, Butovich Alexandr Ivanovich, Butovych Olexandr Ivanovych, Бутович Олександр Іванович, Бутович Александр Иванович, Butovȳch Oleksandr Ivanovȳch, Butovych Oleksandr Ivanovych, Butovich Oleksandr Ivanovich, Butovich Aleksandr Ivanovich, Butovyč Oleksandr Ivanovyč, Boutovytch Oleksandr Ivanovytch, Butowytsch Oleksandr Iwanowytsch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Бутович Олександр Іванович»

2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
заступник прокурора області
Подана
05 березня 2020 р. 17:03
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник прокурора Чернігівської області
Подана
17 березня 2020 р. 16:19
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Заступник прокурора Чернігівської області
Подана
22 березня 2018 р. 18:03
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Заступник прокурора Чернігівської області
Подана
20 березня 2019 р. 14:40
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Заступник прокурора Чернігівської області
Подана
07 липня 2017 р. 16:26
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник прокурора Чернігівської області
Подана
25 березня 2017 р. 06:46
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
заступник прокурора області
Подана
03 жовтня 2018 р. 11:50
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник прокурора Чернігівської області
Подана
28 жовтня 2016 р. 12:39
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник прокурора Чернігівської області
Подана
20 березня 2018 р. 19:39
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Заступник прокурора Чернігівської області
Подана
03 листопада 2016 р. 20:57