Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Вілінський Євген Семенович
2015
Посада
перший заступник голови донецької облдержадміністрації
2015
Тип/Рік
2015
Посада
перший заступник голови донецької облдержадміністрації
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Вілінський Євген Семенович

2. Місце проживання: Область м. Київ Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Донецька область Відомство Донецька облдержадміністрація Посада перший заступник голови донецької облдержадміністрації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Вілінська Л. В
Дитина
Вілінський О. Є
Дитина
Вілінський Т. Є

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
137 318,00
84 318,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
137 318,00
39 450,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
44 868,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
м. Київ
173.1 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mitsubishi Grandis
2378 куб. см.
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-14 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Wilinskyj Jewhen Semenowytsch, Vilinsʹkyj Jevhen Semenovyč, Vilinskyi Ievgen Semenovych, Vilinskȳĭ Yevhen Semenovȳch, Vilins'kyj Yevhen Semenovych, Vilins'kij Jevgen Semenovich, Vilinskiy Yevgeniy Semenovich, Vilinskyy Ievhen Semenovytch, Vilins'kij Jevgen Semenovič, Вилинский Евгений Семенович, Vilins'kyi Yevhen Semenovych, Vilinski Yevhen Semenovych, Vìlìns′kij Êvgen Semenovič, Vilinsky Evgeny Semenovich, Vilins'kyy Yevhen Semenovych, Vilinsky Yevhen Semenovych, Вілінський Євген Семенович, Vilinskyi Yevhen Semenovych, Vilinskyi Eugene Semenovych, Vilinskii Evgenii Semenovich, Vilinskij Evgenij Semenovich, Vilins'cyi Yevgen Semenovych, Vilinski Evgeni Semenovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Вілінський Євген Семенович»

2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
перший заступник голови облдержадміністрації
Подана
12 лютого 2020 р. 16:22
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
перший заступник голови облдержадміністрації
Подана
26 березня 2018 р. 11:24
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
перший заступник голови облдержадміністрації
Подана
02 серпня 2017 р. 08:21
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
09 листопада 2016 р. 10:26
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
перший заступник голови облдержадміністрації
Подана
25 березня 2017 р. 11:46
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
перший заступник голови облдержадміністрації
Подана
03 липня 2017 р. 17:31
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
08 грудня 2016 р. 14:14
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
перший заступник голови облдержадміністрації
Подана
05 липня 2019 р. 16:40
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
перший заступник голови облдержадміністрації
Подана
29 жовтня 2016 р. 00:34
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
перший заступник голови облдержадміністрації
Подана
31 березня 2019 р. 19:57
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
05 січня 2017 р. 12:43