Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Посада
голова святошинської районної в місті києві державної адмінстрації, претендую на посаду заступника голови київської міської державної адмінстрації
2015
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
2015
Посада
голова святошинської районної в місті києві державної адмінстрації, претендую на посаду заступника голови київської міської державної адмінстрації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Сагайдак Ілля Вадимович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область м. Київ Відомство Київська міська державна адміністрація Посада голова святошинської районної в місті києві державної адмінстрації, претендую на посаду заступника голови київської міської державної адмінстрації

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Дитина

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
245 443,28
3 236 407,61
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
48 152,89
229,65
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
197 290,39
згідно з додатком
218 573,96
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
2 850 230,00
Згідно з додатком
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
88 000,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
69 054,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
10 320,00
Виплати на дитину
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
70,5 (м²)
1/4 від 70,5
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
983 (м²)
29. Земельні ділянки
986 (м²)
29. Земельні ділянки
3001 (м²)
29. Земельні ділянки
564 (м²)
29. Земельні ділянки
83457 (м²)
29. Земельні ділянки
4430 (м²)
30. Житлові будинки
421.9 (м²)
30. Житлові будинки
110.4 (м²)
30. Житлові будинки
402.4 (м²)
30. Житлові будинки
422.2 (м²)
30. Житлові будинки
331.6 (м²)
30. Житлові будинки
361.5 (м²)
30. Житлові будинки
401.5 (м²)
30. Житлові будинки
396.2 (м²)
31. Квартири
102.7 (м²)
31. Квартири
75.6 (м²)
31. Квартири
79.4 (м²)
31. Квартири
101,6 (м²)
31. Квартири
104.2 (м²)
31. Квартири
145.5 (м²)
31. Квартири
87.6 (м²)
31. Квартири
100 (м²)
31. Квартири
151.4 (м²)
31. Квартири
151.2 (м²)
31. Квартири
59.5 (м²)
31. Квартири
119.2 (м²)
31. Квартири
113.5 (м²)
31. Квартири
157.9 (м²)
31. Квартири
152.7 (м²)
31. Квартири
149.5 (м²)
31. Квартири
59.4 (м²)
31. Квартири
118.3 (м²)
31. Квартири
112.5 (м²)
31. Квартири
159.2 (м²)
31. Квартири
153.4 (м²)
31. Квартири
151.8 (м²)
31. Квартири
58.4 (м²)
31. Квартири
119.9 (м²)
31. Квартири
112.3 (м²)
31. Квартири
157.8 (м²)
31. Квартири
667.7 (м²)
31. Квартири
844.8 (м²)
31. Квартири
70.7 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
33. Гаражі
13.8 (м²)
34. Інше нерухоме майно
67.8 (м²)
34. Інше нерухоме майно
14.3 (м²)
34. Інше нерухоме майно
14.2 (м²)
34. Інше нерухоме майно
41 (м²)
34. Інше нерухоме майно
18.6 (м²)
34. Інше нерухоме майно
17 (м²)
34. Інше нерухоме майно
11.2 (м²)
34. Інше нерухоме майно
71.2 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
BMW 750 Li
4395 куб. см., 330 кВт , довжина 521.9 см
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Touareg
3200 куб. см., 154 кВт , довж. 474.4 см
2006
40. Автомобілі легкові
Land Rover Range Rover Sport Autobiography
4999 куб. см., потужність - 375.36 кВт , довжина - 497.2 см
2013
40. Автомобілі легкові
Porsche Cayenne GTS
4806 куб. см., потужність - 301.76 кВт , довжина - 479.5 см
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 1 641 204,30
UAH
46. вкладених у звітному році
UAH 1 641 204,30
UAH
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 503 596,68
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
1 000 059,18
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
213,57

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2016-03-18 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sagajdak Ìllâ Vadimovič, Sagaydak Il'ya Vadimovich, Сагайдак Ілля Вадимович, Sagaidak Ilia Vadimovich, Sahajdak Illja Vadymovyč, Sagajdak Illja Vadimovich, Sahaydak Illya Vadymovych, Sagajdak Illja Vadimovič, Сагайдак Илья Вадимович, Sahaidak Illia Vadymovych, Sagaidac Illia Vadymovych, Sagaidak Il'ia Vadimovich, Sagajdak Il'ja Vadimovich, Sahajdak Illja Wadymowytsch, Sahaĭdak Illya Vadȳmovȳch, Sagaidak Illia Vadymovych, Sahajdak Illja Vadymovych, Sahaydak Illia Vadymovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Сагайдак Ілля Вадимович»

2019, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Депутат
Подана
05 лютого 2020 р. 13:12
2019, Кандидата на посаду
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019
Посада
Заступник міністра
Подана
18 лютого 2020 р. 14:24
2019, Кандидата на посаду, Уточнена
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2019, Уточнена
Посада
Заступник міністра
Подана
19 лютого 2020 р. 11:45
2018, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Депутат
Подана
27 березня 2019 р. 17:06
2020, Перед звільненням
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
депутат
Подана
15 грудня 2020 р. 17:06
2020, Перед звільненням
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
депутат
Подана
17 грудня 2020 р. 16:34
2016, Щорічна, Уточнена
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Подана
14 червня 2019 р. 11:22
2016, Форма змін
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
04 листопада 2016 р. 16:37
2017, Після звільнення
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Подана
28 березня 2018 р. 15:31
2017, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Депутат
Подана
31 березня 2018 р. 13:32
2015, Щорічна, Уточнена
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Заступник голови Київської міської державної адмініцстрації
Подана
09 липня 2019 р. 14:08
2015, Щорічна, Уточнена
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Заступник голови Київської міської державної адмініцстрації
Подана
29 жовтня 2016 р. 14:28