Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Хрустальова Наталя Олексіївна

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Хрустальова Наталя Олексіївна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Національний банк України Посада директор департаменту аудиту національного банку україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Пилипенко С. Г
Дитина
Хрустальова Ю. С

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
902 500,00
46 778,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
821 109,00
46 778,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
22 173,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
2 218,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
57 000,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
83.4 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
910 (м²)
30. Житлові будинки
41.3 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Kia
1600
2009
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 235 386,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
UAH 2 000,00
UAH
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
10 338,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
242 316,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
12 766,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-25 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Хрусталева Наталья Алексеевна, Khrustalova Natalia Olexiivna, Khrustal'ova Natalia Olecsiivna, Khrustal'ova Natalya Oleksiyivna, Hrustaleva Natal'ia Alexeevna, Khrustaleva Natal'ya Alekseevna, Hrustal'ova Natalja Oleksiivna, Xrustalʹova Natalja Oleksijivna, Khrustalova Natalya Oleksiyivna, Hrustaleva Natal'ia Alekseevna, Khrustaleva Natalia Alekseevna, Chrustalowa Natalja Oleksijiwna, Khroustalova Natalia Oleksiïvna, Khrustalova Natalia Oleksiivna, Хрустальова Наталя Олексіївна, Hrustal′ova Natalâ Oleksìïvna, Hrustaleva Natal'ja Alekseevna, Khrustal'ova Natalia Oleksiivna, Khrustal'ova Natalja Oleksiyivna, Khrustal'ova Natalja Oleksijivna, Hrustaleva Natalia Alekseevna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Хрустальова Наталя Олексіївна»

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2018, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Національний банк України,
 • заступник директора департаменту внутрішнього аудиту - начальник управління аудиту регуляторної політики та наглядових функцій
 • подана 14.03.2019
Also available in English

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2017, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Національний банк України,
 • заступник директора департаменту внутрішнього аудиту - начальник управління аудиту регуляторної політики та наглядових функцій
 • подана 12.03.2018
Also available in English

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2018, Форма змін,
 • Національний банк України,
 • Заступник директора департаменту внутрішнього аудиту - начальник управління
 • подана 04.01.2018
Also available in English

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2018, Форма змін,
 • Національний банк України,
 • Заступник директора департаменту внутрішнього аудиту - начальниу управління
 • подана 22.03.2018
Also available in English

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2016, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Національний банк України,
 • заступник директора департаменту внутрішнього аудиту - начальник управління аудиту регуляторної політики та наглядових функцій
 • подана 29.03.2017
Also available in English

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2017, Форма змін,
 • Національний банк України,
 • заступник директора департаменту внутрішнього аудиту- начальник управління
 • подана 09.08.2017
Also available in English

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2017, Форма змін,
 • Національний банк України,
 • Заступник директора департаменту внутрішнього аудиту - начальник управління
 • подана 05.04.2017
Also available in English

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2015, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Національний банк України,
 • заступник директора департаменту внутрішнього аудиту - начальник управління аудиту регуляторної політики та наглядових функцій
 • подана 28.10.2016
Also available in English

Хрустальова Наталя Олексіївна

 • 2019, Форма змін,
 • Національний банк України,
 • Заступник директора департаменту внутрішнього аудиту - начальник управління
 • подана 27.02.2019
Also available in English
Чат боти декларацій