Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ничик Галина Іванівна
2014, Щорічна
Посада
заступник голови городенківського районного суду івано-франківської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник голови городенківського районного суду івано-франківської області
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ничик Галина Іванівна

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Івано-Франківська область Відомство Загальний місцевий суд Посада заступник голови городенківського районного суду івано-франківської області

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Ничик Л. Д

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
476 970,00
30 107,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
230 136,00
30 107,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
243 727,00
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
3 107,00
Філія ПАТ 'Зернопродукт' МХП 'Перспектив'
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
36620 (м²)
23. Земельні ділянки
35529 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
в користуванні
106.4 (м²)
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
в користуванні
21.1 (м²)
34. Інше нерухоме майно
в користуванні
116.9 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
ВАЗ 2107
1500 куб. см.
2004
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Caddy
1968 куб. см.
2005
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
368,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
11 315,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2015-03-24 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ničik Galina Ìvanìvna, Nychyc Galyna Ivanivna, Nichik Galina Ivanivna, Ничик Галина Ивановна, Nyčyk Halyna Ivanivna, Nytchyk Halyna Ivanivna, Ničik Galina Ivanivna, Nichik Galina Ivanovna, Nȳchȳk Halȳna Ivanivna, Nytschyk Halyna Iwaniwna, Nychyk Halyna Ivanivna, Ничик Галина Іванівна, Nychyk Galyna Ivanivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ничик Галина Іванівна»

2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Голова суду, суддя
Подана
09 лютого 2020 р. 13:36
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
суддя, голова суду
Подана
14 березня 2018 р. 18:37
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Голова суду,суддя
Подана
28 лютого 2020 р. 15:53
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя, голова суду
Подана
31 березня 2020 р. 16:43
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
13 жовтня 2016 р. 13:37
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
суддя, голова суду
Подана
17 березня 2020 р. 19:04
2020, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2020
Посада
суддя
Подана
14 липня 2020 р. 16:33
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
суддя, голова суду
Подана
12 березня 2019 р. 14:11
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
суддя
Подана
06 березня 2017 р. 15:12
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя, голова суду
Подана
26 червня 2020 р. 15:54
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя
Подана
14 липня 2020 р. 15:42